Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. członkiem związku branżowego

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oferuje obowiązkowe i dobrowolne produkty ubezpieczenia emerytalnego. Już od 13 lat Nordea PTE zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym, gromadząc i pomnażając kapitał emerytalny swoich klientów. Nordea OFE na koniec listopada 2012 roku liczył ponad 888 tysięcy członków, a jego aktywa netto wyniosły ponad 11,5 mld złotych. Fundusz zajmuje czołowe miejsca w rankingach funduszy emerytalnych w zakresie działalności inwestycyjnej. Nordea OFE wypracował dla swoich klientów najwyższy wynik na rynku, poziomie 21,32 proc., za ostatnie trzy lata działalności inwestycyjnej (09.2009-09.2012). Zespół ekspertów Nordea PTE odpowiada również za zarządzanie i znakomite wyniki inwestycyjne Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, oferowanego w ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

 

Grupa Nordea jest wiodącą grupą finansową w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego, posiadającą blisko 1 400 oddziałów i przedstawicielstw w 19 krajach na świecie, m.in. w Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Belgii, obsługując ok. 11 mln klientów. W ramach Grupy Nordea w Polsce funkcjonują między innymi Nordea PTE (ubezpieczenia emerytalne), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (ubezpieczenia na życie), Nordea Bank Polska S.A. (usługi bankowe) oraz Nordea Finance Polska S.A. (usługi leasingowe).

  

 

NORDEA PTE w liczbach:

  • Lider rynku OFE - najwyższa trzyletnia stopa zwrotu na rynku otwartych funduszy emerytalnych, aż 21,32% - dane KNF za  okres wrzesień 2009 r. - wrzesień 2012 r.
  • Kapitał podstawowy Nordea PTE S.A - 252 308 034 zł
  • ponad 888 tys. członków Nordea OFE na koniec listopada 2012 r.
  • przeszło 11,6 mld zł aktywów netto w ramach Nordea OFE na koniec listopada 2012 r.
  • od początku działalności do 30 listopada 2012 roku wzrost wartości jednostki rozrachunkowej o ponad 242%,

 

 

 

Odpowiedzialność społeczna Nordea PTE S.A.

Nordea PTE jako spółka należąca do grupy o skandynawskich korzeniach szczególną uwagę  poświęca ekologicznym aspektom działalności. Wyraża się to m.in. w precyzyjnym doborze inwestycji oraz działaniach proekologicznych; oszczędzaniu energii czy segregacji odpadów. Ponadto, Towarzystwo aktywnie angażuje się w projekty mające na celu edukację Klientów i pracowników w kwestiach zabezpieczenia emerytalnego.

 

Kontakt:

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum)

00-867 Warszawa