Wsparcie działalności B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 – otwieramy dyskusję

Jednym z celów tematycznych w przyszłym okresie programowania 2014-2020 będzie, podobnie jak obecnie, wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Szerokie, choć nie zawsze pozytywne doświadczenia z tego okresu programowania i wnioski dotyczące wykorzystania wsparcia UE w obszarze B+R powinny mieć kluczowy wpływ na zakres i sposób udzielania dofinansowania po 2014.

Przedstawiamy ekspertyzę, w której Marcin Szczeciński i Tomasz Wiewióra z Zespołu ds. Instrumentów Wsparcia Dotacyjnego, Adamed SP. z o.o., przedstawiają analizę instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej realizowanej dla przedsiębiorców lub na zlecenie przedsiębiorców w bieżącym okresie oraz propozycję założeń systemu wdrażania wsparcia B+R w nowej perspektywie. Zachęcamy firmy członkowskie Lewiatana do przekazywania nam swoich komentarzy i uwag dotyczących problemów poruszonych w ekspertyzie, do 15 stycznia 2013 r.

Propozycje zawarte w ekspertyzie będą stanowiły punkt wyjścia do wypracowania stanowiska Lewiatana w tym zakresie.

Zobacz: Wsparcie działalności B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 - propozycja biznesu

Kontakt: mlelinska@pkpplewiatan.pl