Jednolity patent: apel do rządu o wyjście Polski ze wzmocnionej współpracy

To ostatni moment na wyjście naszego kraju ze wzmocnionej współpracy utworzonej w celu stworzenia jednolitej ochrony patentowej

11 grudnia br. Parlament Europejski przyjął pakiet dokumentów związanych z utworzeniem jednolitej ochrony patentowej i wniósł do nich swoje poprawki. Teraz dokumenty znów trafią pod obrady Rady ds. konkurencyjności, która przyjmie lub odrzuci poprawki Parlamentu, a więc ostatecznie przyjmie akty prawne w sprawie jednolitego patentu.

- Jest to więc ostatni moment, aby wyjść ze wzmocnionej współpracy, po to aby niekorzystnie oceniane przez nas przepisy o jednolitej ochronie patentowej nie były stosowane na terytorium RP. Konsekwentnie należałoby również nie ratyfikować umowy międzynarodowej o utworzeniu jednolitego sądu patentowego, gdyż mamy do czynienia z pakietem 3 dokumentów - mówi Katarzyna Urbańska, dyrektor departamentu prawnego PKPP Lewiatan.
Należy wyraźnie podkreślić, iż samo nieratyfikowanie umowy międzynarodowej przez parlament nie oznacza, że nie stosuje się na terytorium RP przepisów o jednolitym patencie. W praktyce nieratyfikowanie umowy o sądzie oznaczać będzie, że nie będziemy mogli utworzyć wydziału lokalnego takiego sądu w Polsce, przed którym jednak przedsiębiorcy polscy mogliby prowadzić spory w języku polskim. Brak takiego sądu skazuje polskie firmy na prowadzenie sporów przed sądami w innych krajach w językach obcych.

Dlatego PKPP Lewiatan apeluje do rządu o wystąpienie ze wzmocnionej współpracy. Pozostanie naszego kraju poza jednolitym systemem ochrony patentowej nie oznacza, iż polskie firmy nie będą mogły korzystać z dobrodziejstw tego nowego systemu. Każda polska firma, która będzie chciała chronić swoje patenty na terytorium krajów uczestniczących we wzmocnionej współpracy będzie mogła złożyć wniosek na zasadach określonych w nowych przepisach, tyle, że w jednym z trzech języków patentu jednolitego. Natomiast oznaczać to będzie, że każda firma spoza Polski, która będzie chciała chronić swój patent na terytorium Polski będzie musiała go walidować w Polsce i przetłumaczyć na język polski. Dzięki temu nasi przedsiębiorcy nie będą ponosili tak znacznych kosztów związanych z tłumaczeniami patentów, kupowaniem licencji od firm uprawnionych z patentów, nie zostaniemy zalani falą nowych patentów w językach obcych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan