Nowe władze Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego

7 grudnia 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego.

Członkowie Związku wybrali nowe władze na dwuletnią kadencję w składzie:


Rada Nadzorcza
Przewodniczący: Marek Tarnowski - Prezes Mokate S.A.
Członek Rady: Tomasz Rytlewski - Prezes Limito S.A.

Zarząd
Prezes Zarządu: Marek Zieliński - Prezes GFT Goldfruct sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu: Sylwia Mokrysz - Wiceprezes Mokate S.A.