Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności 2013

 • 2013-12-10 Aktualności
  Aktualności

  TK pomógł uczelniom niepublicznym

  Zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Teraz trzeba podjąć działania legislacyjne, które zagwarantują tym uczelniom prawo do ubiegania się o środki z budżetu - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2013-12-10 Aktualności
  Aktualności

  Firmy koncentrują się na utrzymaniu na rynku

  Małe i średnie przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich. Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają - wynika z badania Konfederacji Lewiatan.

 • 2013-12-09 Aktualności
  Aktualności

  Nominacje przedstawicieli Konfederacji Lewiatan do grup zarządczych i eksperckich BUSINESSEUROPE

  1 stycznia 2014 roku Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, Jakub Wojnarowski wejdzie w skład Executive Bureau BUSINESSEUROPE. Ciało to jest odpowiedzialne za wypracowywanie decyzji podejmowanych przez Radę Prezydentów BUSINESSEUROPE, w jego gestii pozostaje także zaplanowanie...

 • 2013-12-09 Aktualności
  Aktualności

  Ustalenia Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE

  5-6 grudnia 2013 r. w Wilnie odbyła się Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE. Spotkanie, w którym bierze udział Prezydent i Zarząd BUSINESSEUROPE oraz Prezydenci organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE, odbywa się dwa razy do roku, zawsze w kraju sprawującym Prezydencję w Unii. Na sali zasiadło 31...

 • 2013-12-09 Aktualności
  Aktualności

  Apel do rządu w sprawie papierosów mentolowych

  Negocjacje między Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie dyrektywy tytoniowej wskazują, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów mentolowych wcześniej niż za osiem lat. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu i naszych europosłów o podjęcie działań zmierzających do przeforsowania zmian korzystnych dla polskiej gospodarki.

 • 2013-12-09 Aktualności
  Aktualności

  Lewiatan uhonorowany Złotym Spinaczem

  „Przedsiębiorcy tworzą" - kampania Lewiatana, uświadamiająca jak kluczową rolę w życiu każdego Polaka pełnią przedsiębiorcy, otrzymała nagrodę Złotego Spinacza jako kampania edukacyjna roku.

 • 2013-12-09 Aktualności
  Aktualności

  Indeks Biznesu Lewiatana dalej pnie się w górę

  Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w listopadzie br. w notowaniu rocznym pozostał na poziomie 33 pkt, ale w ujęciu kwartalnym skoczył o kolejne trzy punkty, do 35 pkt.

 • 2013-12-06 Aktualności
  Aktualności

  Biznes za „jednym okienkiem”, przeciwko nowym obciążeniom i kosztom

  Umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim podleganie tylko jednemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych - to dobre rozwiązanie. Niepokoi natomiast zwiększanie obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych, nakładanych na firmy - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2013-12-06 Aktualności
  Aktualności

  Koniec OFE

  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.


 • 2013-12-06 Aktualności
  Aktualności

  Ponad 100 dolnośląskich pracodawców rozmawiało we Wrocławiu o funduszach unijnych

  Ponad 100 dolnośląskich pracodawców uczestniczyło w spotkaniu we Wrocławiu poświęconym funduszom unijnym na lata 2014-2020 w dniu 4 grudnia br. Środków unijnych na wsparcie rozwoju dolnośląskich firm będzie więcej. Ale zamiast dotacji firmy będą miały do dyspozycji więcej zwrotnych...