10 priorytetów dla nowej Komisji Europejskiej

Odbudowa konkurencyjności Europy jest kluczem do zmniejszenia bezrobocia - to główne przesłanie dla nowej Komisji Europejskiej (KE). Listę priorytetów europejskiego biznesu ogłosiło wczoraj BUSINESSEUROPE, największa organizacja pracodawców w UE.

Na liście 10 priorytetów i 10 działań koniecznych do podjęcia przez nową KE już w pierwszym roku funkcjonowania wskazano przede wszystkim na poprawę klimatu inwestycyjnego w Europie i pobudzenie przedsiębiorczości, co powinno przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

- Europa znajduje się na rozdrożu, a zarazem na początku nowego cyklu politycznego. Jean- Claude Juncker powinien nadać wyraźny priorytet konkurencyjności, mądrze ukierunkowanemu inwestowaniu i nalegać na reformy. To najlepszy sposób, by zmniejszyć skalę bezrobocia, które dziś dotyczy 25 mln Europejczyków - powiedziała Emma Marcegaglia, prezydent BUSINESSEUROPE.

Środowisko pracodawców skupionych w BUSINESSEUROPE stawia na przemysł.

- Podczas rozmów z przedstawicielami administracji brukselskiej podkreślamy, że wzrost udział przemysłu w unijnym PKB do 20 proc. w perspektywie kolejnych sześciu lat mógłby zaowocować stworzeniem setek tysięcy nowych miejsc pracy - dodała dr Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli.

Wśród 10 priorytetów dla nowej Komisji Europejskiej znalazły się:

1. Skupienie się na lepszej koordynacji działań wszystkich komisarzy i uznanie konkurencyjności za priorytet przy tworzeniu nowych propozycji legislacyjnych - począwszy od pierwszego dnia urzędowania.
2. Przedstawienie zapowiedzianego europejskiego planu inwestycyjnego, zapewnienie lepszego dostępu do finansowania i efektywnej unii bankowej.
3. Zwiększenie udziału przemysłu w wytwarzaniu unijnego PKB do poziomu minimum 20 proc. przed 2020 rokiem.
4. Przedstawienie elastycznego pakietu polityki energetycznej i klimatycznej UE 2030, który będzie można dostosować do wyniku negocjacji światowego szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 roku. Reforma unijnego systemu sprzedaży uprawnień po 2020 roku skierowana na utrzymanie przemysłu w Europie.
5. Prace na rzecz sfinalizowania ambitnego Porozumienia w Dziedzinie Handlu i Inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi (ang. TTIP) z uwzględnieniem odpowiedniego mechanizmu dla ochrony inwestycji.
6. Kontynuowanie przeglądu strategii Europa 2020 i poprawa koordynacji polityki gospodarczej.
7. Znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy ochroną prywatności obywateli a swobodą przepływu danych, przy określaniu długofalowej strategii dla jednolitego rynku cyfrowego.
8. Zbudowanie kompromisu w sprawie europejskich ram dla reform rynku pracy w krajach członkowskich, które doprowadzą do zwiększenia wzrostu i tworzenia nowych miejsc zatrudnienia.
9. Przygotowanie propozycji legislacyjnych w oparciu o zasadę lepszego stanowienia prawa oraz ocenę skutków, w tym uwzględnienie efektu kumulowania się przepisów.
10. Określenie kompleksowej wizji kierunku, w którym powinna zmierzać Unia do 2020 roku.

Pełny dokument dostępny na stronie BUSINESSEUROPE 

...............................................................................................................................................................
Konfederacja Lewiatan jest jedyną organizacją biznesową w Polsce, która posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Zachęcamy Państwa do kontaktu z dr Anną Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli (za naszym pośrednictwem lub bezpośrednio - dane kontaktowe poniżej) z zapytaniami o komentarze na temat kwestii europejskich, istotnych dla biznesu inicjatyw i przepisów, które są przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim lub proponowane przez Komisję Europejską (np. pakiet klimatyczny, negocjacje TTIP).

Biogram dr Anny Kwiatkiewicz oraz zdjęcia do pobrania są dostępne tutaj

Kontakt: akwiatkiewicz@konfederacjalewiatan.pl
Tel. 00 32 488 716 998