Arbitraż. Bardziej skuteczny i bardziej efektywny

„Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian" - oto tytuł dwudniowej Konferencji, która odbyła się 18-19 września w Warszawie. To forum wymiany poglądów przedstawicieli całego polskiego środowiska arbitrażowego, które Honorowymi Patronatami objęli Ministrowie Gospodarki i Sprawiedliwości. Obydwa resorty wspierają działania na rzecz mediacji i arbitrażu.

Organizując konferencję, Sąd Arbitrażowy Lewiatan, zainicjował publiczną debatę na temat stanu polskiego prawa. Gorącą i merytoryczną dyskusję sędziów i arbitrów, akademików i przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy spotkali się w tak licznym gronie, rozpoczęto od odwołania się do „Diagnozy Arbitrażu" - analizy ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczącego sądownictwa polubownego.

Najbardziej burzliwa debata dotyczyła formy umowy o arbitraż. Uczestnicy konferencji poparli propozycje ministerstwa gospodarki, dotyczące skrócenia drogi dochodzenia do skargi oraz umożliwienia kontynuowania arbitrażu z firmą, która ogłosiła upadłość. Wprowadzenie zmian to - wg przedstawicieli rządu - dowód na zaufanie, jakim ustawodawca obdarza przedsiębiorców.
- Ich skutkiem ma być m.in. przyspieszenie postępowań przed sądami polubownymi - mówił wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.

- Przy zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej musi zmieniać się i arbitraż - podkreślała Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz, prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Co to znaczy? Mniej formalności, więcej nowoczesności. Konieczne jest przyspieszenie, skrócenie procedury, budowanie wiarygodności, a także podniesienie konkurencyjności polskiego arbitrażu w świecie.

Dyskusje teoretyków i praktyków, a także warsztaty z ich udziałem umożliwiły stworzenie listy proponowanych zmian legislacyjnych. Rząd otrzyma je już w listopadzie br. w postaci tzw. Białej Księgi.

Konfederacja Lewiatan