Bariery inwestycyjne w Europie muszą być szybko usunięte

Na spotkaniu prezydentów federacji członkowskich BUSINESSEUROPE, 21 listopada w Rzymie, prezydent organizacji Emma Marcegaglia, powiedziała: "Europa będzie zdolna do zwiększenia inwestycji tylko, jeśli uda nam się zwiększyć atrakcyjność UE jako środowiska przyjaznego biznesowi. Europa ma wiele mocnych stron, miliony wykwalifikowanych robotników i innowacyjnych firm. Jednak globalna konkurencja dla lokowania inwestycji rośnie. Komisja Europejska ponowiła zobowiązanie do wspierania biznesu na rzecz zwiększania dobrobytu i zatrudnienia na kontynencie. Ale Europa może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wszystkie bariery inwestycyjne zostaną szybko usunięte."

Rada Prezydentów jest głównym organem decyzyjnym BUSINESSEUROPE. Spotyka się dwa razy w roku w stolicy państwa, które sprawuje aktualnie prezydencję w Radzie UE. Dzisiejszym rozmowom z udziałem wszystkich szefów federacji członkowskich BUSINESSEUROPE, m.in. Henryki Bochniarz, przewodniczyła Emma Marcegaglia. W spotkaniu wziął udział premier Włoch, Matteo Renzi.
 
Uczestnicy omówili sytuację gospodarczą, działania nowej Komisji Europejskiej oraz jej priorytety i zadania wskazane przez BUSINESSEUROPE w mapie drogowej, osiągnięcia negocjacyjne w sprawie umowy o wolnym handlu UE-USA, jak również w CETA oraz relacje biznesowe z Rosją.

Rada Prezydentów przyjęła oczekiwania BUSINESSEUROPE dotyczące planu inwestycyjnego UE. W opracowaniu europejski biznes wskazał na zasady, którymi Unia powinna kierować się przy wdrażaniu zapowiedzianego planu inwestycyjnego o wartości 300 € mld, by był on skuteczny. BUSINESSEUROPE zidentyfikowało wyzwania i bariery, z jakimi muszę się obecnie mierzyć firmy w całej Europie. Te bariery UE musi pilnie usunąć, by przyciągnąć długoterminowe inwestycje i stworzyć więcej miejsc pracy dla 25 milionów bezrobotnych Europejczyków.