Będzie wspólne stanowisko pracodawców w sprawie umów terminowych

Organizacje pracodawców jeszcze w tym miesiącu wypracują wspólne stanowisko dotyczące umów terminowych. Konfederacja Lewiatan krytykuje propozycję Ministerstwa Pracy, żeby można było podpisać maksymalnie tylko trzy umowy o pracę na czas określony, a łączny ich czas nie mógł być dłuższy niż 33 miesiące.

Zdaniem pracodawców okres na który mogą być zawarte umowy powinien wynosić 48 miesięcy bez określania ich liczby. Wprowadzenie okoliczności, w których umowy mogą być zawarte na dłuższy okres niż zaproponowane 33 miesiące nie jest wystarczające. Tym bardziej, że wskazano tu konieczność zgłaszania takich przypadków do Państwowej Inspekcji Pracy.

- To niepotrzebna i nadmierna restrykcja - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy zgłosili wiele uwag do projektu nowelizacji kodeksu pracy przedstawionego przez resort pracy dotyczących, m.in. liczenia stażu pracy u danego pracodawcy, długości okresów wypowiedzenia, powiadamiania Inspekcji Pracy o stosowaniu dłuższych umów na czas określony, umów na okres próbny, czy wykonania pracy.

Konfederacja Lewiatan