Co dalej z Planem Inwestycyjnym Komisji Europejskiej?

O planie inwestycyjnym przedstawionym przez nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Jean-Claude Junckera pisaliśmy szczegółowo tuż po jego ogłoszeniu, w listopadowym wydaniu Newslettera Europejskiego (tutaj). W ślad za prezentacją komunikatu KE, na początku grudnia temat omawiali unijni ministrowie gospodarki (podczas posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności) oraz ministrowie finansów (posiedzenie Rady ds. Gospodarczych i Finansowych). Wysłuchali oni prezentacji raportu specjalnej grupy ds. inwestycji składającej się z KE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i przedstawicieli państw członkowskich, której jeszcze we wrześniu powierzono zadanie dokonania przeglądu trendów i potrzeb inwestycyjnych, analizy głównych barier inwestycyjnych w Europie, zaproponowania konkretnych rozwiązań ich przezwyciężenia oraz przedstawienia rekomendacji odnośnie do utworzenia przejrzystego wykazu projektów inwestycyjnych.

Rezultatem trzymiesięcznych prac grupy jest raport identyfikujący ponad 2000 projektów, które nie są aktualnie realizowane z powodu braku źródeł finansowania lub przeszkód regulacyjnych. Grupa wskazała także na bariery utrudniające i hamujące inwestycje w UE. Wśród nich znalazły się m.in. niepewność ekonomiczno - polityczna, wciąż podzielony rynek europejski, konkretne ograniczenia regulacyjne, fragmentacja rynku kapitałowego oraz niewystarczająco ambitne reformy strukturalne.

Autorzy raportu rekomendują podjęcie konkretnych kroków:

• Polepszenie klimatu inwestycyjnego poprzez usunięcie barier regulacyjnych i poza regulacyjnych w kluczowych sektorach tj. energetyce, telekomunikacji, transporcie i technologii cyfrowej;
• Wypracowanie narodowych, długoterminowych strategii inwestycyjnych;
• Zapewnienie technicznego wsparcia w rozwoju projektów inwestycyjnych (one-stop-shop);
• Przeprowadzanie oceny wartości finansowej projektów;
• Promocję instrumentów finansowania innowacyjnych projektów.

Raport przyczynia się do realizacji drugiego i trzeciego filaru planu inwestycyjnego (praca Komitetu Inwestycyjnego oraz poprawa regulacji pod kątem ułatwienia inwestycji). KE oczekuje, że podczas grudniowej Rady Europejskiej przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzą wniosek o utworzenie wykazu projektów na poziomie UE oraz "centrum doradztwa inwestycyjnego" zapewniającego pomoc techniczną. Jednocześnie mają oni zdecydować o utworzeniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, aby możliwe stało się wdrażanie planu już od czerwca 2015, kolejnym krokiem będzie podjęcie wspólnych prac legislacyjnych przez Radę i Parlament Europejski.

Zwracamy uwagę, że zarówno w stanowisku BUSINESSEUROPE - tekst dostępny tutaj - jak i Konfederacji Lewiatan (tutaj) - proponujemy m.in. przegląd założeń programowych poszczególnych polityk, rewizję konkretnych propozycji legislacyjnych oraz ocenę efektów ich wdrożenia. Przedstawiamy także zasady, na podstawie których KE powinna realizować zapowiedziany plan i identyfikujemy wyzwania i bariery, na jakie napotykają firmy w całej Europie.

Z zadowoleniem dostrzegamy, że wnioski opisanego wyżej raportu są zbieżne z naszymi. Mamy nadzieję, że zarówno nowy fundusz i zobowiązanie KE do przełamywania barier inwestycyjnych pomogą w realizacji wielu z nich.