Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki. - zgłoś projekt

Tylko do końca miesiąca czekamy na Wasze zgłoszenia do III edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki." Do wygrania cenne nagrody!

Koalicja „Dojrz@łość w sieci" oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych  zapraszają do udziału w III edycji Konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki". Konkurs  ma na celu popularyzację inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W tym roku poszukiwać będziemy szczególnie projektów o międzypokoleniowym charakterze. Honorowym Patronem konkursu, po raz kolejny, jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 31 października, a jego wyniki ogłosimy do 12 grudnia br.

W tym roku Koalicja koncentruje się na odnalezieniu najlepszych i najbardziej inspirujących przykładach projektów, w które zaangażowane są też młodsze pokolenia.

Celem konkursu jest stymulowanie i promocja działań edukacyjnych poprzez zebranie i przedstawienie wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów. Czekamy na przykłady efektywnego wykorzystania nowych technologii oraz pokazanie, jak nowe technologie mogą łączyć pokolenia.

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci" oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw, a także do inspirowania innych podmiotów w korzystaniu z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Nagrodzone instytucje, jak i osoby, które dołączą opis swoich doświadczeń otrzymają od nas aparaty cyfrowe i tablety.

Praktyki zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać do wykorzystania Internetu, mogą także dotyczyć wykorzystania szeroko pojętych nowych technologii, w tym np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywanych w połączeniu z komputerem. Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, które mają zarówno charakter cykliczny, długofalowy, jak również jednorazowy. Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub linki do stron www czy materiałów w serwisie YouTube.

Konkurs będzie miał następujący przebieg:

- od 1 do 31 października br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Koalicji;

- w listopadzie br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów - administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów - dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności.

- w dniach 24 - 30 listopada spośród 6 wybranych przez Kapitułę praktyk Internauci będą mogli w formie głosowania wybrać tę, która ich zdaniem jest najlepsza

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję i Szerokie Porozumienie oraz zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na : www.dojrzaloscwsieci.pl