Gala z okazji 25-lecia przemian gospodarczych

W czasie gali z okazji 25-lecia przemian gospodarczych, która odbyła się 18 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie szefowie sześciu organizacji pracodawców wręczyli prof. Leszkowi Balcerowiczowi specjalną nagrodę za programową wizję, determinację i nieugiętość w dążeniu do celu, za to, że bez tamtych śmiałych decyzji dzisiejsza Polska wyglądałaby inaczej. Gościem gali był prezydent Bronisław Komorowski.

Henryka Bochniarz, szefowa Konfederacji Lewiatan przypomniała słowa wicepremiera Leszka Balcerowicza wypowiedziane 17 grudnia 1989 roku w Sejmie: „Nasza propozycja to gospodarka oparta na mechanizmach rynkowych, o strukturze własnościowej występującej w krajach wysoko rozwiniętych, otwarta na świat. Gospodarka, której reguły dla wszystkich są jasne. Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy - to życie udane zamiast udawanego" - Od zaprzysiężenia rządu Tadeusza Mazowieckiego 12 września do 30 grudnia, kiedy prezydent podpisał pakiet ustaw Balcerowicza, minęło 111 dni. To pokazuje, że wielkie reformy daje się przygotować w niezwykle krótkim czasie. To dobry przykład dla rządzących - dodała Henryka Bochniarz.

Do tamtych wydarzeń sprzed 25 lat nawiązywali w swoich wystąpieniach szefowie pozostałych organizacji pracodawców: Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Zbigniew Niemczycki, prezes Polskiej Rady Biznesu i Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. W wypowiedziach podkreślali, że bez decyzji, które zapadły w końcówce 1989 roku, bez planu Balcerowicza, bez jego podpisu pod ustawami demontującymi socjalizm, Polska nie osiągnęłaby takich sukcesów.

Pracodawcy wręczając specjalną statuetkę Leszkowi Balcerowiczowi, wskazywali, że to także symboliczna nagroda za to, że autor planu przemian gospodarczych wciąż jest busolą zmian i reform w Polsce i nie poddaje się w walce o lepszą przyszłość kraju.

Gala w Teatrze Wielkim

Leszek Balcerowicz dziękując za wyróżnienie stwierdził, że możemy być dumni z osiągnięć ostatnich 25 lat. - Żyjemy teraz w innym kraju - demokratycznym, bogatszym, szybko się rozwijającym. Ale nie możemy spoczywać na laurach. Przed nami nowe wyzwania. Najważniejsze to utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego, który pozwoli nam dogonić najbogatsze kraje Zachodu. Mamy realne szanse, aby w ciągu 20 lat osiągnąć poziom życia naszych zachodnich sąsiadów - dodał.
W czasie gali odbyła się również premiera filmu Jerzego Śladkowskiego „Rejs 1989" wyprodukowanego przez Scorpio Studio i Program 1 TVP.

W uroczystej gali w Teatrze Wielkim uczestniczyli Bronisław Komorowski, prezydent RP, Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Danuta Wałęsa, politycy, przedsiębiorcy, ludzie nauki i kultury.

Konfederacja Lewiatan