Jakie są bariery w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym? Komisja Europejska zachęca polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w 10-minutowej ankiecie

Jednym z najważniejszych założeń rynku wewnętrznego jest usuwanie prawnych i administracyjnych barier w sektorze świadczenia usług, dlatego Komisja Europejska ruszyła z kolejnym badaniem, które pomoże w zidentyfikowaniu problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Na prośbę środowisk biznesowych powstał skrócony i uproszczony formularz online, którego wypełnienie zajmuje nie więcej niż 10 minut.

Do kogo skierowane jest badanie?

Adresatami ankiety są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które już świadczą usługi transgraniczne, ale napotykają na prawne i pozaprawne przeszkody lub też firmy, którym z tych właśnie przyczyn nie udało się wejść na rynek transgraniczny. Inicjatywa Komisji jest adresowana do MŚP z wszystkich sektorów, choć Komisję w szczególności interesuje opinia przedstawicieli sektora budowlanego, usług dla biznesu i handlu detalicznego.

Konfederacja Lewiatan gorąco zachęca polskie firmy do udziału w badaniu. Przypominamy, że dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli okazję:

• wpłynąć na kierunki i kształt przyszłych prac Komisji Europejskiej na wczesnym etapie;
• wyrazić opinię na temat ewentualnych zmian tak, aby były one zgodne z ich potrzebami;
• podzielić się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat barier w świadczeniu usług.

Ankieta dostępna jest we wszystkich oficjalnych językach UE, czyli także w j. polskim:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businessexperiencesservices?surveylanguage=EN

Termin na wypełnienie formularza upływa 31 stycznia 2015 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Anną Trzop, Ekspertem ds. UE (email: atrzop@konfederacjalewiatan.pl).

W razie potrzeby wyjaśnienia bardzo szczegółowych kwestii sugerujemy bezpośredni kontakt z Komisją Europejską (DG MARKT, email: markt-services-stakeholders@ec.europa.eu).