Jesteśmy aktywni w Brukseli

Przedstawiamy listę niedawnych oraz nadchodzących spotkań i konferencji z udziałem ekspertek Biura Lewiatana w Brukseli.

• 4 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE dot. Agendy Cyfrowej, Bruksela;
• 4 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE dot. zmian klimatycznych, Bruksela;
• 4 listopada br. spotkanie informacyjne w Komisji Europejskiej nt. siódmej rundy negocjacyjnej umowy TTIP, Bruksela;
• 4 listopada br. spotkanie w domu Polski Południowej, Bruksela;
• 5 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. energii, Bruksela;
• 5 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. dialogu społecznego, Bruksela;
• 5 listopada br. spotkanie z Panem Michałem Bonim, posłem do Parlamentu Europejskiego, Bruksela;
• 5 listopada br. spotkanie z Panią Ewą Gromnicką, attaché ds. ochrony danych osobowych w Stałbym Przedstawicielstwie RP przy UE, Bruksela;
• 6 listopada br. spotkanie z komisarz Elżbietą Bieńkowską, DG GROW (więcej informacji tutaj), Bruksela;
• 6 listopada br. spotkanie firm członkowskich Lewiatana z doradcami politycznymi i asystentami europosłów (więcej informacji tutaj), Bruksela;
• 6 listopada br. spotkanie z biurem Pana Jerzego Buzka, przewodniczącego komisji ITRE w Parlamencie Europejskim, Bruksela;
• 7 listopada br. spotkanie z Panem Hansem Bergmanem, Naczelnikiem Wydziału w DG CLIMA, Komisja Europejska, Bruksela;
• 7 listopada br. spotkanie dyrektorów ds. komunikacji, BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 11 listopada br. wysłuchanie publiczne nt. reformy prawa autorskiego, Komisja Prawna, Parlament Europejski, Bruksela;
• 12 listopada br. konferencja nt. polityki przemysłowej organizowanej wspólnie przez European Policy Centre i Europejski Komitet Społeczno- Ekonomiczny, Bruksela;
• 13 listopada br. konferencja nt. restrukturyzacji organizowanej przez ASTRESS i Parlament Europejski, Bruksela;
• 13 listopada br. konferencja nt. współpracy Europejskiego i Chińskiego Urzędu Patentowego, Bruksela;
• 13 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. handlu międzynarodowego, porozumienie UE-Japonia, Bruksela;
• 17 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. dyrektywy tytoniowej, Bruksela;
• 17 listopada br. posiedzenie Biura Komitetu ds. Społecznych, BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 19 listopada br. posiedzenie Komitetu ds. Rynku Wewnętrznego, BUSINESSEUROPE, Bruksela;
• 20 listopada br. konferencja nt. przyszłości prawa autorskiego, Bruksela
• 20-21 listopada br. Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE, Rzym;
• 25 listopada br. spotkanie informacyjne w sprawie negocjacji TTIP w sektorze chemicznym, Komisja Europejska, Bruksela;
• 25 listopada br. negocjacje wspólnego programu prac 2017-2020 organizacji europejskich partnerów społecznych (BUSINESSEUROPE, EEP, UEAPME i ETUC), Bruksela;
• 26 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. swobodnego przepływu towarów, Bruksela;
• 27 listopada br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. prawa autorskiego, Bruksela;
• 27-28 listopada br. konferencja „European Labour Law Network- New Forms of Legal Employment and EU Law", Haga.