Kalendarium wydarzeń - listopad 2014

·         1 listopada br.  nowa Komisja Europejska obejmuje mandat;

·         3-6 listopada br. tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim;

·         4 listopada br. Europejski Bank Centralny przejmuje odpowiedzialność za regulację największych banków w strefie euro;

·         5 listopada br. pierwsze posiedzenie Kolegium Komisarzy;

·         6 listopada br. spotkanie Konfederacji Lewiatan, MetLife i Microsoft z asystentami posłów do Parlamentu Europejskiego;

·         6 listopada br. posiedzenie Biura Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego;

·         6 listopada br. spotkanie Eurogrupy;

·         7 listopada br. posiedzenie Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN);

·         12-13 listopada br. mała sesja plenarna Parlamentu Europejskiego;

·         17-18 listopada br. posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC);

·         18 listopada br. posiedzenie Rady ds. Ogólnych (GAC);

·         21 listopada br. posiedzenie Rady ds. Zagranicznych, Handel (FAC);

·         21-22 listopada br. spotkanie Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE z udziałem Prezydent Bochniarz, Rzym;

·         24-27 listopada br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego;

·         27-28 listopada br. konferencja „European Labour Law Network- New Forms of Legal Employment and EU Law", Haga;