Konsultacje społeczne w UE

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w serii konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską. Ich wynik będzie miał wpływ na kształt nowej legislacji w dziedzinach takich jak rynek wewnętrzny, konkurencja czy transport. W kontekście priorytetów nowej Komisji Europejskiej (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj ) polecamy uwadze szczególnie konsultacje dotyczące Small Business Act oraz patentów i norm.

Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej:

• Konsumenci
Termin odpowiedzi: do 30.11.2014
Zielona księga w sprawie bezpieczeństwa usług kwaterunkowych w turystyce (więcej informacji tutaj )

• Rynek wewnętrzny
Termin odpowiedzi: do 01.12.2014
Transgraniczne łączenia i podziały (więcej informacji tutaj )

• Przedsiębiorstwa
Termin odpowiedzi: do 15.12.2014
Silna polityka UE na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców 2015-2020 - Konsultacje społeczne dotyczące Small Business Act (więcej informacji tutaj )

Bezpieczeństwo żywności, Handel, Zdrowie publiczne, Środowisko, Przedsiębiorstwa, Równość szans, Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Termin odpowiedzi: do 16.01.2015
Konsultacje w sprawie określenia kryteriów identyfikacji substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne w kontekście rozporządzenia dotyczącego środków ochrony roślin oraz rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (więcej informacji tutaj )

• Przedsiębiorstwa
Termin odpowiedzi: do 31.01.2015
Patenty i normy - nowoczesne ramy normalizacji w zakresie praw własności intelektualnej (więcej informacji tutaj )

• Konkurencja
Termin odpowiedzi: do 28.01.2015
Dostępność krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do Grecji (więcej informacji tutaj)

• Transport
Termin odpowiedzi: do 14.02.2015
Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące przyjęcia „Wspólnego projektu pilotażowego" wspomagającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (więcej informacji tutaj )

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).