Kontrowersyjne limity sprzedaży telefonów komórkowych

Wprowadzenie dziennego limitu sprzedaży (w tym, np. smartfonów) dla jednego nabywcy w wysokości 20 000 zł oraz dziennego limitu dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w jednym punkcie sprzedaży w wysokości 10 000 zł, po przekroczeniu których sprzedaż zostaje objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia budzi duże zastrzeżenia - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Postulujemy rezygnację z określania dziennego limitu wartości sprzedaży na rzecz np. limitu obejmującego wartość pojedynczej transakcji sprzedaży (pojedynczej faktury) - mówi Agnieszka Rylska członkini Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidziano wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w obrocie telefonami komórkowymi (w tym smartfonami), w transakcjach zawieranych pomiędzy podatnikami VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że dokonujący dostawy towarów nie rozlicza od sprzedaży należnego podatku VAT. Sprzedaż jest dokonywana w cenach netto. Podatek należny jest rozliczany przez nabywcę towarów. Podatek należny stanowi dla nabywcy jednocześnie podatek naliczony podlegający odliczeniu. Przykładowo przedsiębiorca telekomunikacyjny przy nabyciu telefonów naliczy podatek należny i jednocześnie wykaże go, jako podatek naliczony. Rozliczenie następuje w deklaracji podatkowej. Przy sprzedaży telefonów na rzecz czynnych podatników VAT przedsiębiorca telekomunikacyjny nie doliczy do ceny netto kwoty podatku należnego.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan limity wartości sprzedaży uniemożliwiają prowadzenie działalności według ogólnie przyjętych reguł, gdzie w momencie dokonania sprzedaży wystawiana jest faktura z określoną stawką podatku VAT. Przykładowo dla operatorów telekomunikacyjnych obrót telefonami stanowi znaczącą część działalności, jeśli chodzi o ilość i częstotliwość transakcji. Występują transakcje dokonywane jednego dnia z jednym kontrahentem, których pojedyncza wartość nie przekracza 20 000 zł, ale łączna już tak. Wprowadzenie dziennego limitu wartości sprzedaży uniemożliwi wypełnienie obowiązku wystawienia faktury i odpowiedniego opodatkowania transakcji. Należy przy tym zauważyć, że procesy sprzedaży, wystawiania i ewidencjonowania faktur są zautomatyzowane, a samo fakturowanie odbywa się na bieżąco. W momencie dokonania transakcji nie wiadomo, jaka będzie wartość sprzedaży dla jednego kontrahenta na koniec dnia. To samo dotyczy transakcji zakupu. Ponadto, duże firmy telekomunikacyjne posiadają oddziały w różnych miastach oraz zatrudniają setki przedstawicieli handlowych we wszystkich regionach kraju. Nie będzie wyjątkiem sytuacja, gdy jednego dnia dokonana zostanie sprzedaż dla tego samego podmiotu, poprzez salony położone w różnych miejscowościach w Polsce. Wspomniane firmy telekomunikacyjne nie są w stanie tego monitorować.

- Nasz sprzeciw budzi również propozycja wprowadzenia obowiązku sporządzania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, obejmującej transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Obowiązek sporządzania informacji podsumowującej stanowi istotne obciążenie dla podatników wymagające poniesienia określonych kosztów finansowych z tytułu zmian w systemach księgowych oraz dodatkowych nakładów pracy. Zwłaszcza dla operatorów telekomunikacyjnych z uwagi na znaczącą ilość transakcji sprzedaży, których przedmiotem są telefony - dodaje ekspertka Rady Podatkowej.
Zdaniem Lewiatana wprowadzenie projektowanych przepisów wymaga odpowiednio długiego (co najmniej 6 miesięcznego) vacatio legis. Biorąc pod uwagę przebieg procesu legislacyjnego, okres pomiędzy możliwym uchwaleniem ustawy a planowaną datą jej wejścia w życie, tj. 1 stycznia 2015 r., będzie on niewystarczający do wprowadzenia odpowiednich zmian organizacyjnych i przede wszystkim niezbędnych zmian w systemach księgowych.

Konfederacja Lewiatan