Lubuskie Forum Gospodarcze

Po raz pierwszy Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej decyduje się na trzydniowe wydanie Lubuskiego Forum Gospodarczego.

Najwyższy czas pokazać, na co stać Lubuskie, jaki potencjał posiada, jak należy go wykorzystać i jaką rolę winni pełnić przedstawiciele władz lokalnych w kształtowaniu polityki gospodarczej. Po raz pierwszy Lubuskiemu Forum Gospodarczego towarzyszyć będą prezentacje gospodarcze. Targi branżowe odbędą się w dwóch terminach: 17 i 19 października, w godzinach od 11.00 do 15.00. Będą skojarzone z tematyką dwóch paneli: OZE i TURYSTYCZNEGO

LFG to największe w regionie spotkanie biznesu, samorządów i innych partnerów Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Od kilku lat wpisuje się w promocję województwa lubuskiego, a zwłaszcza w promocję gospodarczą regionu.

Tegoroczną edycję LFG organizujemy w nowej formule, z nową jakością. A mianowicie, impreza będzie miała charakter 3-dniowy z podziałem na poszczególne Panele. Panele poboczne (piątek, niedziela) będą opierały się o tematykę odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego. Natomiast Panel Główny (sobota) będzie dotyczył m.in. inicjowania i rozwijania stref gospodarczych oraz parków i inkubatorów przedsiębiorczości, a także  nowej perspektywy funduszy z UE na lata 2014-2020. Planujemy również poszerzyć imprezę o study tour dla przedsiębiorców, dziennikarzy, instytucji otoczenia biznesu spoza województwa aby zapoznać ich z naszą ofertą regionu.

Panel główny zaplanowaliśmy na sobotę 18 października. Przedsiębiorcy dowiedzą się, jak, gdzie i po jakie kwoty mogą sięgać w nowej „siedmiolatce". Porozmawiamy na temat patowej sytuacji dot. inwestycji miedziowych, które w niezrozumiały sposób zostały wstrzymane. Będą fakty na temat kompleksu energetycznego Gubin-Brody.

W trakcie panelu głównego postawimy również olbrzymi nacisk na perspektywę rozwoju Aglomeracji Zielonogórskiej. Jednym z jej inicjatorów była Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Jak się rozwija, jakie ma perspektywy przed sobą, dokąd zmierza? Porozmawiamy na temat Lubuskiego Trójmiasta, które musi się odnaleźć w nowej roli i jak się okazuje, działa prężnie realizując ważne projekty promujące ofertę Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa. Będzie okazja podsumować szereg misji gospodarczych.

Trzy dni faktów, dyskusji, wymiany doświadczeń i prezentacji ofert gospodarczych już niebawem podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego 2014 w Zielonej Górze!

Szczegółowe informacje na www.forum.opzl.pl