new@poland 2014 dla MEN za kreowanie nowego rynku treści cyfrowych

Nagroda new@poland, przyznawana jest co roku przez Zarząd Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w ramach działalności prowadzonej na rzecz propagowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności w Polsce. W 2014 r. zwyciężył projekt Platforma Technologiczna www.e-podreczniki.pl do kształcenia ogólnego realizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"E-podręczniki do kształcenia ogólnego" to projekt, który zmienia polską szkołę na lepsze poprzez wprowadzenie nowoczesnych, multimedialnych, cyfrowych treści do wykorzystania w nauczaniu
w szkołach zarówno przez uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Projektem tym MEN wyznacza kierunek edukacji w Polsce, która staje się dziś, za sprawą technologii informacyjnych, bardziej dostępna, a poprzez wykorzystanie internetu, bogactwo oferowanych funkcji
i interaktywność, lepiej odpowiada potrzebom uczniów XXI w.

- E-podręczniki to przykład fundamentalnych zmian w dostarczaniu usług publicznych. Oznacza on jednocześnie przeniesienie na nowy poziom polskiej edukacji, walkę z nierównościami edukacyjnymi i z wykluczeniem cyfrowym. - powiedział prof. Witold Orłowski, członek kapituły konkursu new@poland.

Nowoczesne, bardziej angażujące uczniów treści e-podręcznika przyczynią się do podniesienia jakość edukacji oraz podniosą autorytet polskiej szkoły - od dziś, to właśnie w szkole uczniowie dowiedzą się, że komputer prócz zabawie, komunikacji z rówieśnikami i konsumpcji treści w internecie służy jeszcze, a może przede wszystkim, edukacji, lepszemu poznawania świata. Tak rozumiana rola e-podręcznika kładzie podwaliny pod zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej polskiej szkoły i zmienia na lepsze jej otoczenie.

- Dzięki stworzeniu popytu na edukacyjne zasoby w formie cyfrowej, Ministerstwo Edukacji kreuje nowy rynek cyfrowych treści. Wierzymy, że będzie się on dynamicznie rozwijał ponieważ siła internetu, również dydaktycznych treści cyfrowych tkwi w ich różnorodności. - powiedział Tomasz Klekowski, Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, EMEA Business GTM Director w firmie Intel Technology.

- Tą nagrodą wyrażamy ministerstwu podziękowania nie tylko za to, że podjęło się wyzwania skierowania polskiej szkoły w nurt nowoczesnej edukacji dzięki otwarciu się na różnorodne i nowoczesne treści oraz internet, ale również za to, że potrafi korzystnie wpływać na transformację istotnych dla współczesnej gospodarki rynków technologii i treści. Ta nagroda to również deklaracja naszego wsparcia, pomocy w realizacji kolejnych kroków na drodze do zmiany polskiej szkoły na szkołę na miarę XXI wieku. - tłumaczył Klekowski.

Wyróżnienia w konkursie new@poland otrzymały: Gdańska Platforma Edukacyjna, realizowana przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz projekt Wdrożenie systemu weryfikacji jakości pomiarów
H-M i prognoz hydrologicznych, rozszerzenie funkcjonalności Systemu Obsługi Klienta i wdrożenie Centralnej Bazy Danych Historycznych" prowadzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o konkursie new@poland 2014 w broszurze.

Konfederacja Lewiatan