Nie będzie łączenia renty rodzinnej z innymi świadczeniami

Podkomisja nadzwyczajna odrzuciła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, autorstwa SLD, przewidujący możliwość łączenia renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Posiedzenie przebiegło po naszej myśli. Już w lipcu przesłaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan w którym byliśmy przeciwni proponowanym zmianom. Do projektu negatywnie odniósł się w imieniu rządu Marek Bucior, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Przewodnicząca podkomisji zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu. Wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie oprócz poseł Anny Bańkowskiej z SLD głosowali za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu.

Konfederacja Lewiatan