O ładzie korporacyjnym w Konfederacji Lewiatan

4 grudnia br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie odbyło się szkolenie organizowane przez Kancelarię Prawną MODUS zatytułowane „Ład Korporacyjny - najlepsza struktura zarządzania przedsiębiorstwem". Szkolenie poprowadził mecenas David M. Buckle z angielskiej Kancelarii DMB Law, międzynarodowy ekspert w dziedzinie Ładu Korporacyjnego, wykładowca i starszy konsultant w Londyńskim Instytucie Dyrektorów (Institute of Directors).

Szkolenie rozpoczęło się od przybliżenia uczestnikom znaczenia terminów wykorzystywanych przez prowadzącego, które swoimi definicjami różnią się w prawie polskim i angielskim. Następnie uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o podzielenie się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z omawianymi zagadnieniami i o wskazanie co oni sami rozumieją przez ład korporacyjny. W dalszej kolejności wyjaśniona została złożoność tematyki jaką jest ład korporacyjny po czym grupa została zapoznana z rolą jaką w przedsiębiorstwie sprawować powinny poszczególne jego organy oraz akcjonariusze, udziałowcy czy grupy interesów kształtujące rynek w jakim obraca się przedsiębiorca. Wykład prowadzony był w języku angielskim z polskim tłumaczeniem ustnym. Obfitował w przykłady wyjęte z praktyki zawodowej prowadzącego i zawierał dużo odesłań do polskich realiów prawa i ekonomii. Atmosfera sprzyjała merytorycznej wymianie zdań i poglądów pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym.