Pakiet inwestycyjny – Komisja Europejska popiera propozycje BUSINESSEUROPE i Lewiatana

O priorytetach nowej Komisji Europejskiej (KE) pisaliśmy szczegółowo w poprzednim numerze Newslettera Europejskiego (tutaj). Zwracaliśmy wówczas uwagę przede wszystkim na jeden z głównych punktów programu J.C. Junckera tzw. pakiet inwestycyjny, czyli 300 mld euro na inwestycje skierowane na wzrost zatrudnienia i konkurencyjności UE. Po przedstawieniu bardzo ogólnych założeń w październikowym expose, przewodniczący KE postanowił przyspieszyć opracowywanie planu - pierwotnie KE zapowiedziała prezentację szczegółów planu na połowę grudnia br. - i zaprezentował swój program w ostatnią środę, 26 listopada, podczas sesji plenarnej w Strasbourgu.

W swoim wystąpieniu J.C. Juncker zapewnił, że zapowiedziane 300 mld euro to środki dodatkowe w stosunku do obecnych funduszy strukturalnych i środków oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). KE zamierza zaproponować zupełnie nowy system, który, jej zdaniem, zaktywizuje prywatne inwestycje, szczególnie te podwyższonego ryzyka.

System zbudowany będzie na trzech filarach:

I. Fundament finansowy systemu ma stanowić nowy fundusz wspierający inwestycje strategiczne.

II. Utworzony zostanie Komitet Inwestycyjny, złożony z fachowców oceniających projekty z merytorycznego i ekonomicznego punktu widzenia. Priorytetowo traktowane będą inwestycje w infrastrukturę, w tym internet szerokopasmowy, a także uwzględniające efektywność energetyczną, interoperacyjność oraz aspekt społeczny (np. nowoczesne obiekty użyteczności publicznej).

III. Równolegle realizowane będą reformy prawne, których celem jest ograniczenie biurokracji i poprawa klimatu inwestycyjnego w UE.

Plan ma być w pełni operacyjny już w 2015 roku. W ciągu najbliższych kilku dni szczegółowo rozmawiać na ten temat będą unijni ministrowie gospodarki (temat dyskusji podczas lunchu Rady ds. Konkurencyjności 4 grudnia br.) oraz ministrowie finansów (podczas posiedzenia Rady ds. Gospodarczych i Finansowych 9 grudnia br.). Główna debata przywódców państw członkowskich odbędzie się na posiedzeniu Rady Europejskiej (18-19 grudnia br.), pierwszej pod przewodnictwem Donalda Tuska. J.C. Juncker zapewnił, że również Parlament Europejski będzie zaangażowany w przygotowanie i realizację planu.

Biznes od kilku już miesięcy intensywnie pracował nad swoimi propozycjami dla KE. Na spotkaniu prezydentów organizacji członkowskich BUSINESSEUROPE, 21 listopada w Rzymie, zaprezentowano oczekiwania europejskich firm. W stanowisku BUSINESSEUROPE - tekst dostępny tutaj) - nie tylko przedstawiono zasady, na podstawie których KE powinna realizować zapowiedziany plan, ale zidentyfikowano wyzwania i bariery, na jakie napotykają firmy w całej Europie.

"Europa będzie zdolna do zwiększenia inwestycji tylko wtedy, jeśli UE stanie się przyjazna dla biznesu. Europa ma wiele mocnych stron, miliony wykwalifikowanych robotników i innowacyjnych firm. Jednak globalna konkurencja rośnie i wpływa na decyzje inwestycyjne. Komisja Europejska ponownie zobowiązała się do wspierania biznesu tak, aby możliwy stał się wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia. Ale Europa może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wszystkie bariery inwestycyjne zostaną szybko usunięte" - tymi słowami Emma Marcegaglia, prezydent BUSINESSEUROPE rozpoczęła prezentację pomysłów biznesu europejskiego do pakietu inwestycyjnego.

W pracach nad tym dokumentem aktywnie uczestniczyła Konfederacja Lewiatan. Odpowiadając na potrzeby naszych członków postulujemy m.in. o przegląd założeń programowych poszczególnych polityk, rewizję konkretnych propozycji legislacyjnych oraz ocenę efektów ich wdrożenia. Stanowisko Konfederacji Lewiatan dostępne jest tutaj .

Uważamy, że plan inwestycyjny stanowi krok w słusznym kierunku podkreślamy jednak, że trwałe zmiany w Europie przynieść może tylko kompleksowa praca nad poprawą klimatu inwestycyjnego. Z zadowoleniem zatem przyjmujemy fakt, że KE nie zamierza ograniczyć się do stworzenia funduszu, lecz będzie zwracała uwagę na kwestie prawne oraz merytoryczną ocenę projektów.