Polsko-Niemiecki Okrągły Stół poświęcony polityce klimatycznej

20 listopada w Konfederacji Lewiatan obył się Polsko-Niemiecki Okrągły Stół poświęcony polityce klimatycznej.

Wydarzenie zorganizowano przy udziale niemieckiego Ministerstwa Środowiska, Organizacji Przemysłu Niemieckiego (BDI) oraz Konfederacji Lewiatan. Celem wydarzenia była wymiana informacji oraz opinii na temat ram polityki klimatycznej do 2030 roku.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemieckiego przemysłu (m.in. RWE, BASF, VCI - Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Chemicznego, BDI), polskiego przemysłu (m.in. PKN Orlen, CEMEX Polska, PGNiG Termika, RWE Polska) oraz przedstawiciele administracji z Niemiec (Ministerstwo Środowiska) oraz Polski (MSZ, MŚ i MG).

Dyskusja pozwoliła lepiej zrozumieć stanowiska obu krajów dotyczące polityki klimatycznej oraz rozpocząć wstępne rozmowy, jakie zmiany w tej polityce widziałby biznes, aby realizować ją w sposób bardziej efektywny i umożliwiający rozwój przemysłu w UE.