Posiedzenie Rady Dyrektorów Personalnych

Uprzejmie zapraszamy na przedświąteczne posiedzenie Rady Dyrektorów Personalnych 10 grudnia br. (środa), godz. 10.30-12.30, sala Ogrodowa, biuro Lewiatana.

 

Agenda spotkania:

1.       Omówienie stanowiska 4 organizacji pracodawców w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy dot. umów o pracę i informacja o dalszych działaniach legislacyjnych.

2.       Dyskusja dotycząca problematyki kontrolowania umów o dzieło i zlecenia przez ZUS.

3.       Informacja o inicjatywie uregulowania w prawie pracy statusu sygnalistów czyli osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu zatrudnienia - dyskusja na temat kierunku zmiany przepisów prawa pracy.

4.       Informacja dotycząca określenia potrzeb pracodawców wobec osób wchodzących na rynek pracy: „Zwolnieni z teorii".

5.       Sprawy różne.

 

Załączamy wypracowane stanowisko 4 organizacji pracodawców w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy dot. umów o pracę.

Stanowisko to powstało na bazie wcześniejszego wspólnego porozumienia strony pracodawców i uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji na ostatnim spotkaniu Rady Dyrektorów Personalnych.

To stanowisko było prezentowane na posiedzeniu Zespołu Prawa Pracy Komisji Trójstronnej i zostało ze szczególną uwagą wysłuchane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Minister R. Mleczko powiedział, że przedstawione uwagi będą jeszcze konsultowane i opracowywane w resorcie pracy.

Załączamy również pismo MPiPS w sprawie sygnalistów z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag do 3 grudnia br., na adres gspytek@konfederacjalewiatan.pl