Przejrzystość negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) - konsultacje

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich uruchamia konsultacje społeczne w odniesieniu do przejrzystości negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, zwane w skrócie TTIP ma dać obu stronom solidne podstawy do długofalowego wzrostu gospodarczego, tworzącego nowe miejsca pracy i wzmacniającego konkurencyjność obu gospodarek.

Eliminacja barier pozataryfowych, ujednolicenie regulacji, dostęp do rynków zamówień publicznych, kwestie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego, praw własności intelektualnej czy handlu w Internecie to tylko niektóre ze spraw poruszanych podczas negocjacji porozumienia pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

Wokół TTIP od miesięcy narastają jednak niebezpieczne mity dotyczące wyzwań płynących z tej umowy. Krytycznie wobec umowy wypowiadają się głównie organizacje pozarządowe i związki zawodowe. Jeden z najczęściej podnoszonych argumentów to brak przejrzystości negocjacji. Komisja Europejska (KE) podjęła realne wysiłki na rzecz zwiększenia transparentności procesu i promowania udziału społeczeństwa na tyle, na ile jest to możliwe w wypadku negocjacji międzynarodowej umowy handlowej. Mimo to, niektóre organizacje wciąż nie są usatysfakcjonowane twierdząc, że KE odpowiada na wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów z opóźnieniem i uprzywilejowuje niektóre podmioty.

W związku z powyższym 29 lipca 2014 roku Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła wobec Komisji Europejskiej dochodzenie w sprawie przejrzystości i udziału społeczeństwa w negocjacjach TTIP. Rozpoczęte konsultacje społeczne związane są z tym właśnie dochodzeniem.

Rzecznik rozważy otrzymany wkład i na tej podstawie przedstawić KE sugestie, które komisja powinna wziąć pod uwagę kontynuując negocjacje.

Konsultacje składają się z trzech otwartych pytań:
  1. Proszę podać nam swoje poglądy na temat tego, jakie działania Komisja może podjąć, aby negocjacje TTIP były bardziej przejrzyste. Gdzie konkretnie widzisz możliwości poprawy? 
  2. Proszę podać przykłady dobrych praktyk w negocjacjach międzynarodowych porozumień. 
  3. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób większa przejrzystość może mieć wpływ na wynik negocjacji.  

Biorąc pod uwagę rosnące negatywne nastroje społeczne wokół negocjacji istotne jest, aby w konsultacjach społecznych głos zabrali także przedsiębiorcy, czyli podmioty które najbardziej skorzystają na umowie i są jej pierwszorzędnymi adresatami. Z powyższych względów zachęcamy firmy członkowskie do wzięcia udziału w konsultacjach. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.     

Termin zgłaszania odpowiedzi upływa 31 października br. W celu wypracowania jednolitego stanowiska Konfederacji Lewiatan, prosimy o przekazanie Państwa uwag do Anny Trzop, Eksperta ds. UE (adres mailowy: atrzop@konfederacjalewiatan.pl) najpóźniej do dnia 15 października br.

Przypominamy jednocześnie, że podczas tegorocznego EFNI w Sopocie odbędzie się debata poświęcona negocjacjom TTIP. Zaproszeni uczestnicy będą zastanawiać się w jakich obszarach porozumienia tkwi największy potencjał dla europejskiego biznesu, jak uniknąć potencjalnych zagrożeń i jak wykorzystać TTIP do przezwyciężenia kryzysu, redukcji bezrobocia i zwiększenia konkurencyjności europejskich gospodarki.

2 października o godz. 15:30 - 17:30, centrum konferencyjne Sheraton, sala Marco Polo.  Zapraszamy!