Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

21 listopada 2014 r. Minister Finansów Mateusz Szczurek wręczył powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Do zadań komisji należy przygotowanie projektu ustawy, która zastąpi obecną Ordynację podatkową. Akt ten, stanowić ma podstawę do budowy nowych relacji pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. Przygotowane przepisy mają być jasne, precyzyjne i przyjazne dla uczciwych podatników, a także mają zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

W szesnastoosobowej Komisji, której obsługę zapewnia Ministerstwo Finansów, zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych. Wśród nich Andrzej Nikończyk, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. 

Gratulujemy!

 

 Andrzej Nikończyk

Przewodniczący Rady Podatkowej

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, członek zarządu kancelarii KNDP. Specjalizacja podatek VAT i akcyza oraz postępowania podatkowe. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazeta Prawna". Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK
w Warszawie.

Członek Rady Podatkowej od 2009 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od 2011 r. jest również członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej. Jest pierwszym przewodniczącym Rady powołanym w systemie kadencyjnym. Pełni tę funkcję od 1.09.2012 r. Członek Sadu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Więcej  informacji o Komisji: mf.gov.pl/Aktualnosci