Przybywa miejsc pracy

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. wzrosło w ujęciu rocznym o 3,4 proc., zaś zatrudnienie zwiększyło się o 0,8 proc.- podał GUS.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu

społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 5536,3 tys. osób i wzrosło o 2,3 tys. czyli o 0,5 proc. w stosunku do sierpnia. We wrześniu zatem kontynuowany był trend wzrostu zatrudnienia. Od początku roku zwiększyło się ono o ponad 31 tys. W ubiegłym miesiącu, podobnie jak w poprzednich tego roku, poziom zatrudnienia był też wyraźnie wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ubiegłych latach wrzesień był już okresem stabilizacji lub zmniejszania poziomu zatrudnienia, jednak w tym roku widoczny jest wyraźny wzrost, który może być też kontynuowany w październiku. Optymizmem napawają dane napływające z urzędów pracy. Na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było tylko 1 824 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5 proc. Jednak ważniejsze dane dotyczą strony popytowej rynku pracy. Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów pracy 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 23 proc. więcej niż w sierpniu i aż o 57 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 3900,49 zł. Wzrosło ono o zaledwie 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tempo wzrostu wynagrodzenia przeciętnego od 4 miesięcy utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i można liczyć, że ta tendencja będzie utrzymana.

Konfederacja Lewiatan