Rok odpowiedzialności THINKTANK

Na Rok Odpowiedzialności zainicjowany przez THINKTANK wraz z kilkunastoma firmami - liderami społecznej odpowiedzialności biznesu - złoży się cykl debat i publikacji, których celem jest zwrócenie uwagi na nowe wyzwania związane z odpowiedzialnością i pobudzenie do refleksji na temat odpowiedzialnych praktyk.

Wydarzeniem inaugurującym Rok Odpowiedzialności THINKTANK będzie konferencja podsumowująca 25 lat rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce, nad którą Konfederacja Lewiatan objęła patronat.

Po dekadzie zaawansowanych działań w zakresie odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa dostrzegają mielizny tradycyjnego pojmowania CSR. Odpowiedzialność społeczna firm spełnia swoją rolę, ale żeby prowadziła do lepszego rozwiązywania problemów społecznych, potrzebna jest zmiana podejścia na bardziej strategiczne. Wyzwaniem jest również - wobec nacisku otoczenia zewnętrznego na firmy - bardzo dobre dopasowanie prowadzonych działań do strategii firmy i poszukiwanie takich obszarów współodpowiedzialności, które pozwolą na osiągnięcie jak najlepszych celów zarazem społecznych i ekonomicznych.

We współpracy z PwC, THINKTANK przeprowadził badanie, z którego wynika, że w przyszłości największe znaczenie w kształtowaniu odpowiedzialnego biznesu będą miały firmy i konsumenci. Polscy liderzy i menedżerowie CSR uważają, że w ewolucji odpowiedzialnego biznesu wzrośnie znaczenie innowacji społecznych i zrównoważonej konsumpcji.

Dlaczego potrzebujemy nowego spojrzenia na odpowiedzialność i jak zdefiniować ją na nowo we współczesnych warunkach? Na te pytania odpowiemy podczas konferencji THINKTANK, która odbędzie się 26 listopada br. (środa) na Stadionie Narodowym w godz. 10:00-15:30.

Do udziału w niej zapraszamy interesariuszy, którym leży na sercu odpowiedzialność w sferze publicznej.

Program oraz rejestracja wyłącznie poprzez stronę:
http://mttp.pl/rejestracja/odpowiedzialnosc-2015


Kontakt w sprawie projektu:                                                                  

Alicja Defratyka                                                                                           
Project Manager                                                                                           

adefratyka@mttp.pl
tel. 600330437