Szczyt 16 Państw Europy Środkowo Wschodniej i Chin

16 grudnia 2014 roku w Belgradzie, w Serbii odbędzie się Szczyt 16 Państw Europy Środkowo Wschodniej i Chin, któremu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze. Na Szczycie Polskę reprezentować będzie Pani Premier Ewa Kopacz wraz z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz innych instytucji otoczenia biznesu.

Forum Gospodarcze planowane jest w godzinach popołudniowych w centrum konferencyjnym SAVA. Wezmą w nim udział przedstawiciele biznesu z 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej - Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz Chin. Organizatorzy forum szacują, że weźmie w nim udział kilkaset podmiotów gospodarczych.

Celem Forum Gospodarczego, adresowanego do przedsiębiorców z EŚW i Chin jest omówienie możliwości współpracy biznesowej oraz uwarunkowań lokalnych istotnych dla działalności firm europejskich w Chinach.

W czasie tego wydarzenia zostaną omówione perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych i inwestycyjnych pomiędzy krajami EŚW i Chinami, jak również odbędą się indywidualne spotkania b2b z firmami chińskimi.

Szczegółowe informacje nt. Forum wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są pod adresem: http://www.china-ceec-summit.gov.rs/eng/registracija.php .

Forum prowadzone jest w języku chińskim i serbskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język angielski.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Danutą Marcak (danuta_marcak@parp.gov.pl, tel. 22 432 80 78) oraz p. Michałem Polańskim (michal_polanski@parp.gov.pl, tel. 22 432 86 42 ) z Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.