Tylko 3 dni do EFNI

Europejskie Forum Nowych Idei na dobre zagościło na mapie najciekawszych konferencji biznesowych w Europie. Już za 3 dni rozpocznie się kolejna jego edycja.

Tegoroczne Forum odbywać się będzie w momencie wyjątkowym. Zmiany układu sił w Parlamencie Europejskim, konflikt na wschodzie Europy, rozbieżności w istotnych dla przyszłości projektu europejskiego politykach państw członkowskich stawiają przed Unią nowe wyzwania. - W 10. rocznicę obecności Polski w UE chcemy pokazać, że jeśli chodzi o kierunki rozwoju projektu europejskiego, liderzy polskiego biznesu mówią jednym głosem z liderami państwa i jednoznacznie opowiadają się za postępem integracji - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

Deklaracja Sopocka i Rekomendacje

Każda edycja EFNI przynosi nowe wnioski i pomysły na ożywienie procesu integracji, będące efektem wielogodzinnych debat liderów biznesu i ekspertów. Zebrane w formie Rekomendacji przekazujemy następnie władzom Unii Europejskiej, często wyprzedzając pomysły i projekty zgłaszane w Brukseli. Ponieważ tegoroczne EFNI zbiega się z początkiem kadencji nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej przygotowujemy również listę postulatów europejskiego biznesu do nowych władz UE. Będą one dotyczyć zarówno kwestii gospodarczych, jak i przyszłości integracji europejskiej.

Projekt tegorocznej Deklaracji Sopockiej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://efni.pl/deklaracja-sopocka-2014/

 

Program EFNI

Program tegorocznego EFNI obejmuje kilkadziesiąt debat, sesji i dyskusji panelowych.

- Będziemy dyskutować o przyszłości Europy i jej gospodarki, o tym jak sprawić, by nasz kontynent nie stracił swojego cywilizacyjnego dorobku i był w stanie zapewnić Europejczykom godne i bezpieczne życie - mówi Zbigniew Gajewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan i dyrektor EFNI. 

Główną oś programu Forum stanowić będą trzy sesje plenarne, współorganizowane z partnerami strategicznymi Forum. Pierwsza z nich nosi tytuł: „Władza pieniądza - współczesne zagrożenie dla wolności". - W świecie, w którym 85 osób jest właścicielami połowy ziemskiego bogactwa, powraca pytanie o punkt równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą, a równością społeczną. Rosnąca przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi może stać się źródłem buntów dużych grup społecznych. Erozja klasy średniej w państwach demokratycznych, czy drastyczne nierówności w krajach zdominowanych przez oligarchów, każą zastanowić się nad skutecznością lekarstw na kryzys i rolą państwa w pokryzysowym świecie - tak zapowiada ją Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A., partnera strategicznego EFNI.

Druga sesja plenarna dotyczyć będzie szeroko rozumianej konkurencyjności. - Kiedy mówimy o Europie tracącej oddech w konfrontacji z dynamicznie zmieniającym się światem zewnętrznym zbyt łatwo ograniczamy dyskusję do konkurencyjności ekonomicznej. A ludzie w życiu kierują się nie tylko ceną. Biorą pod uwagę także zupełnie inne wartości, czego dowodzi choćby sukces polskiej akcji „jedz jabłka". Człowiek jest wielowymiarowy i taki jest współczesny świat. Podczas sesji PKN ORLEN będziemy rozmawiali o tym, jak odnieść sukces cywilizacyjny w tworzącym się na naszych oczach nowym globalnym ładzie - mówi Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN S.A., partnera sesji pt. „Co stanowi o przewadze cywilizacyjnej w XXI wieku? Technologia? Kultura? Obronność? Konkurencyjność gospodarki? Surowce? Wizja? Emocje?".

Podczas EFNI postawione zostanie również wiele pytań o rolę kultury w procesie integracji Europy. - Naszym zdaniem dyskusja na ten temat jest obecnie bardziej aktualna niż pięć czy dziesięć lat temu. Żyjemy w niespokojnych czasach, w których rzeczywistość każdego dnia przypomina, iż nic nie jest dane nam na zawsze. I nie chodzi tu tylko o zagrożenie terroryzmem, nawet wojną, ale także o zatracanie łączących nas przez wieki więzi oraz destabilizację wartości, które do niedawna, mimo różnic pomiędzy poszczególnymi państwami i narodami, stanowiły trwałą podstawę, na której można było budować silną Europę - zapowiada Wojciech Szpil, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, partnera strategicznego tegorocznej edycji EFNI. - Podczas sesji „Kultura - fundament dla budowy Europy obywateli?" zastanowimy się wspólnie czy i w jakim stopniu ta dziedzina życia rzeczywiście może być podstawą do budowy Europy marzeń - dodaje.

Pozostałe dyskusje podczas Forum dotyczyć będą m.in. bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego, cyfrowego i energetycznego Europy, współczesnych zagrożeń dla wolności i demokracji, konieczności przebudowy modelu gospodarczego leżącego u podstaw europejskiego dobrobytu, a także zagrożeń wynikających ze wzrostu nierówności społecznych.

W tym roku w ramach Forum odbędzie się również szereg inicjatyw programowych współorganizowanych z międzynarodowymi partnerami EFNI, m.in.:

·         Biznesowe Spotkanie Trójkąta Weimarskiego poświęcone sposobom na pobudzenie europejskiej gospodarki w czasach kryzysu,

·         panel BUSINESSEUROPE dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Europy,

·         panel komitetu biznesowego OECD, podczas którego zaprezentowane zostaną projekty OECD w obszarach handlu, inwestycji i reformy regulacji,

·         panel Grupy Pracodawców EKES analizujący szanse i zagrożenia wynikające z negocjowanego traktatu UE-USA (TTIP),

·         debata organizowana przez LIBERTÉ! we współpracy z dwiema największymi w Europie sieciami liberalnych think tanków, poświęcona przyszłości europejskiego państwa dobrobytu,

·         Forum Publicystów Europejskich, podczas którego środowisko dziennikarskie przedstawi swój pogląd, jak komunikować Unię Europejską, aby przybliżyć ją obywatelom.

W trakcie Forum po raz pierwszy ogłoszona zostanie również lista 100 Challengerów Grupy Wyszehradzkiej - najciekawszych młodych liderów z Europy Środkowej i Wschodniej.

W sumie organizatorzy Forum zaproponują uczestnikom ok. 70 godzin wydarzeń programowych. Jako nowości w agendzie pojawią się spotkania stanowiące dodatkową okazję do networkingu - wieczór integracyjny EFNI oraz Inspiracje dla Europy - spotkanie z przedsiębiorcami z Polski, którzy odnieśli biznesowy sukces na skalę europejską.

Wszystkich zainteresowany EFNI zapraszamy do Sopotu już w środę, a tych, którzy przyjechać nie mogą, zachęcamy do śledzenia bieżących relacji z Forum na naszej stronie internetowej www.efni.pl