Usuwanie barier w sektorze usług w praktyce

Komisja Europejska zachęca polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w warsztatach w ramach Forum Rynku Wewnętrznego.

Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum) to inicjatywa, której początki sięgają Polskiej Prezydencji w Radzie UE, czyli roku 2011 (więcej informacji tutaj). W marcu 2015 roku planowana jest kolejna edycja tego wydarzenia. Tym razem Komisja Europejska (KE) stara się zaangażować w dialog przedsiębiorców i wspólnie zidentyfikować istniejące bariery w sektorze usług.

Jednym z filarów rynku wewnętrznego jest promowanie transgranicznej działalności gospodarczej. Często jednak na drodze stoją prawne i pozaprawne przeszkody. W związku tym KE uruchomiła projekt mający na celu ich identyfikację po to, aby zrozumieć jakie trudności napotykają firmy świadczące lub zamierzające świadczyć usługi na rynku wewnętrznym UE.

Inicjatywa KE składa się z dwóch części - dostępnego on-line kwestionariusza oraz cyklu warsztatów organizowanych w kilku miastach Europy. Adresatami są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które już świadczą usługi transgraniczne, ale napotykają na prawne i/lub pozaprawne przeszkody lub też firmy którym nie udało się wejść na rynek transgraniczny.

Poniżej przedstawiamy również szczegółowe informacje na temat warsztatów i kwestionariusza.

Warsztaty

W czasie warsztatów omówione zostaną następujące tematy:

Rynek wewnętrzny dla usług
Cyfrowy rynek wewnętrzny
Kwalifikacje zawodowe
Crowdfunding w UE
Zamówienia publiczne
Prawo własności intelektualnej

Polscy przedsiębiorcy - szczególnie reprezentanci sektora usług budowlanych i usług dla biznesu - są zaproszeni na spotkanie we Frankfurcie nad Odrą w dniu 23.09 br.

Oprócz firm z Polski wezmą w nim udział przedsiębiorstwa z Danii, Niemiec i Republiki Czeskiej. Kolejny warsztat, na który polscy przedsiębiorcy są szczególnie serdecznie zapraszani odbędzie się w Wilnie w dniu 9.10 br. Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży do Wilna - zainteresowanych przedstawicieli firm członkowskich prosimy o kontakt z Anną Kwiatkiewicz z biura brukselskiego (akwiatkiewicz@konfederacjalewiatan.pl).

Kwestionariusz ma na celu dostarczenie KE informacji opartych na codziennych doświadczeniach przedsiębiorców napotykających na bariery uniemożliwiające lub utrudniające świadczenie usług na rynku wewnętrznym UE. Bariery mogą mieć character zarówno prawny jak i pozaprawny.

Zaproszeni do udziału są zarówno usługodawcy jak i usługobiorcy.

Kwestionariusz w języku polskim

Termin wypełnienia upływa 15 listopada 2014 roku.
Wnioski wypracowane na podstawie kwestionariusza i warsztatów będą przedstawione podczas konferencji podsumowującej w Brukseli, zaplanowanej na 26 marca 2015. Więcej na temat Forum Rynku Wewnętrznego znajdą Państwo tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Trzop, Ekspertem ds. UE (email: atrzop@konfederacjalewiatan.pl ). Będziemy również wdzięczni za przekazanie informacji na temat ewentualnego udziału w ankiecie.

Natomiast w celu zgłoszenia chęci udziału w warsztatach lub w przypadku szczegółowych pytań sugerujemy bezpośredni kontakt z Komisją Europejską (DG MARKT, email: markt-services-stakeholders@ec.europa.eu ) lub z Anną Kwiatkiewicz, Dyrektorką Biura w Brukseli (akwiatkiewicz@konfederacjalewiatan.pl ).