W EFNI uczestniczyli goście z 36 krajów

W zakończonym kilka dni temu w Sopocie IV Europejskim Forum Nowych Idei wzięło udział 1100 gości z 36 krajów. Uczestniczyli oni w 70 godzinach wydarzeń programowych, których głównym motywem była troska o konkurencyjność europejskiej gospodarki i bezpieczeństwo kontynentu. Intencje organizatorów i uczestników w tym zakresie wskazuje przyjęta ostatniego dnia Deklaracja Sopocka.

- O ile w poprzednich latach koncentrowaliśmy się na problemach wewnętrznych, to w tym roku obok wciąż nierozwiązanych kwestii przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Unii, wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki i braku zaufania do Europy, co przekłada się na wzrost populizmów, zwróciliśmy uwagę na gwałtowne zmiany na całym świecie. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, całkowita destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, powstanie terrorystycznego państwa islamskiego, powoduje, że bezpieczeństwo Europy staje się równie ważne jak konkurencyjność naszej gospodarki - mówiła w czasie gali zamykającej Forum Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która od czterech lat organizuje EFNI.

- W świecie, w którym 85 osób jest właścicielami połowy ziemskiego bogactwa, powraca pytanie o punkt równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą a równością społeczną. Rosnąca przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi może stać się źródłem buntów dużych grup społecznych. Erozja klasy średniej w państwach demokratycznych czy drastyczne nierówności w krajach zdominowanych przez oligarchów, każą zastanowić się nad skutecznością lekarstw na kryzys i rolą państwa w pokryzysowym świecie - wskazywał Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN, komentując tematykę Forum przekonywał, że kiedy mówimy o Europie tracącej oddech w konfrontacji z dynamicznie zmieniającym się światem zewnętrznym, zbyt łatwo ograniczamy dyskusję do konkurencyjności ekonomicznej. A ludzie w życiu kierują się nie tylko ceną. Biorą pod uwagę także zupełnie inne wartości, czego dowodzi choćby sukces polskiej akcji „jedz jabłka". Człowiek jest wielowymiarowy i taki jest współczesny świat.

- Postawiliśmy wiele pytań o rolę kultury w procesie integracji Europy. Naszym zdaniem dyskusja na ten temat jest obecnie bardziej aktualna niż pięć czy dziesięć lat temu. Żyjemy w niespokojnych czasach, w których rzeczywistość każdego dnia przypomina, iż nic nie jest dane nam na zawsze. I nie chodzi tu tylko o zagrożenie terroryzmem, nawet wojną, ale także o zatracanie łączących nas przez wieki więzi oraz destabilizację wartości, które do niedawna, mimo różnic pomiędzy poszczególnymi państwami i narodami, stanowiły trwałą podstawę, na której można było budować silną Europę - podkreślał Wojciech Szpil, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

W przyjętej na koniec Forum Deklaracji Sopockiej uczestnicy EFNI napisali, m.in. że absolutnym priorytetem dla nowych władz Unii Europejskiej jest powrót gospodarki europejskiej na ścieżkę wzrostu. A to wymaga odważnych reform instytucji, odbudowy zaufania i zmiany regulacji.

Kluczowe jest podjęcie działań, które doprowadzą w ciągu najbliższych 5 lat do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Europie. Aby myśleć o utrzymaniu pozycji Europy w gospodarce światowej i zwiększeniu liczby miejsc pracy w Unii o 18-20 mln, PKB krajów UE powinno rosnąć w tempie 3 proc. rocznie. To wydaje się niemożliwe. Ale tylko taki wzrost byłby remedium na bezrobocie młodzieży i uniknięcie zjawiska „straconego pokolenia", które na wiele lat obniżyłoby potencjał rozwojowy europejskiej gospodarki. Rozwinięciem Deklaracji Sopockiej będą Rekomendacje EFNI, które za niecały miesiąc wysłane zostaną do nowych władz Unii Europejskiej, kluczowych dla przyszłości Europy organizacji i instytucji, a także przedstawicieli mediów.
W trakcie gali zamknięcia EFNI głos zabrał również przedstawiciel młodych - Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny kwartalnika Liberté! Jego pełne pasji przemówienie nawoływało obecnie rządzących do odwagi w demokratyzacji Unii Europejskiej i reformowaniu gospodarki, bo obecne zadłużanie się państw europejskich oznacza życie kosztem przyszłych pokoleń. Całe przemówienie można obejrzeć na oficjalnym kanale EFNI Poland na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=fYqw3wObAGg).

Kolejna, piąta edycja EFNI, będzie miała miejsce w dniach 30.09-02.10.2015 r.

****
EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu."
Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, Parlament Europejski
Partnerzy instytucjonalni Instytut Lecha Wałęsy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Samorząd Województwa Pomorskiego
Partnerzy strategiczni PKN ORLEN S.A., PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", TVP SA,
Partner Gali Otwarcia Bank Pekao S.A.
Partnerzy główni ArcelorMittal Poland, Biznes.pl, „Bloomberg Businessweek Polska", Citi Handlowy, EKES Grupa Pracodawców, „Forbes", Fortum, Google, Grupa Adamed, Havas Worldwide, KPMG, „Newsweek", Onet, PKP Intercity, Samsung Electronics Polska, Wardyński i Wspólnicy
Partnerzy wspierający AMS, „Gazeta Giełdy Parkiet", MetLife, Microsoft, MSL Group, Orange Polska, Polpharma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Radio TOK FM, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
Główny partner merytoryczny THINKTANK
Partnerzy merytoryczni BIAC/OECD, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA, ECFR, „LIBERTÉ!", POLITYKA INSIGHT, UN Global Compact
Partnerzy logistyczni Dell, Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Oficjalny przewoźnik PLL LOT SA
Producent wykonawczy IDFX

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Zbigniew Maciąg, zmaciag@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 604 589 080
Magdalena Słodownik, mslodownik@konfederacjalewiatan.pl, tel.: 660 426 009