W programie Karty Dużej Rodziny zabraknie aptek

Apteki nie będą uczestniczyły w programie Karty Dużej Rodziny. Posłowie na wspólnym posiedzeniu komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nie zgodzili się na zmianę przepisu w prawie farmaceutycznym, który zakazuje reklamy aptek. Nie będzie tańszych leków dla rodzin wielodzietnych - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan dobrze ocenia inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych w formule zaproponowanej w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, a tym samym pozytywnie odnosi się do zaangażowania przedsiębiorców w realizację tego projektu. Celem ustawy jest włączenie do programu Karty Dużej Rodziny możliwie najszerszego kręgu podmiotów oferujących towary lub usługi związane z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnym wizerunkiem.

Niestety, na przeszkodzie objęcia programem Karty Dużej Rodziny aptek stoi konstrukcja obowiązującego przepisu zawartego w art. 94 Prawa farmaceutycznego dotyczącego zakazu reklamy aptek. Zgodnie z przepisem zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, a jedynym wyłączeniem spod zakazu jest możliwość publikowania informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

Konfederacja Lewiatan uważa, że dla pełnej realizacji celów ustawy o Karcie Dużej Rodziny niezbędna jest zmiana treści art. 94a Prawa farmaceutycznego. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie możliwości informowania o uprawnieniach do obniżenia poziomu odpłatności za produkty nierefundowane, w tym poprzez przystępowanie do programu Karty Dużej Rodziny aptekom.

Konfederacja Lewiatan