Zarządzanie wiekiem - co to jest, do czego to się może przydać?

26 września br. w Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami pod hasłem: „Zarządzanie wiekiem - co to jest, do czego to się może przydać?".

Wydłużony wiek emerytalny, a także starzejące się społeczeństwo to tylko kilka zjawisk, które wpłyną na zmianę struktury wiekowej pracowników na rynku pracy, a tym samym także w firmach.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość usłyszeć i podyskutować o tym:
• jak skutecznie łączyć potrzeby i możliwości osób młodszych i starszych, którzy stanowić będą coraz liczniejszą grupę pracowników?
• jak dostosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i odnosić z tego korzyści?
• dlaczego warto rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem wdrażać już dziś, zanim stanie się to palący problem?
• jakie narzędzia proponuje państwo, by wspierać zatrudnianie osób 45+/50+?
Inicjatorem spotkania była Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Warsztat odbył się w ramach projektu: „Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową

Konfederacja Lewiatan