Apel Lewiatana do związkowców i polityków

Konfederacja Lewiatan apeluje do związkowców i polityków, aby w rozmowach o przyszłości Kompanii Węglowej nie podgrzewali emocji i nie posługiwali się agresywnym językiem, bo to utrudni podjęcie szybkiej decyzji, która uchroni spółkę przed bankructwem, a górników przed utratą pracy.

Perspektywa zamknięcia czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej wzbudza silne emocje, które utrudniają rzeczową dyskusję o programie jej ratowania. Zrozumiałe jest zdenerwowanie górników, którzy mogą stracić pracę. Konfederacja Lewiatan apeluje jednak do związkowców i polityków, aby nie podgrzewali tych emocji jeszcze bardziej posługując się agresywnym językiem i demagogią.
Eskalując napięcie zmniejszają szansę na uporządkowaną naprawę Kompanii Węglowej i pozyskanie w przyszłości prywatnych inwestorów. Jeżeli związkowcy nie akceptują programu naprawczego proponowanego przez rząd, niech pokażą alternatywne rozwiązanie, możliwe do natychmiastowej realizacji, aby uchronić Kompanię Węglową przed bankructwem w przyszłym miesiącu.

Konfederacja Lewiatan