Bezpieczeństwo cyfrowe w sektorach strategicznych: jak zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę i newralgiczne dane?

W sferze bezpieczeństwa cyfrowego konkurenci powinni być partnerami. Jedynie szeroka współpraca międzybranżowa i ponadregionalna, pozwoli na zbudowanie skutecznego systemu zabezpieczeń.

Polska teoretycznie jest dobrze przygotowana do zapewnienia cyberbezpieczeństwa, jednak przyjęte regulacje wielokrotnie nie są skutecznie wdrażanie. Dlatego konieczna jest ścisła współpraca międzysektorowa, która podlega efektywnej koordynacji. I zarówno pomioty państwowe, jak i prywatne, powinny być zaangażowane w ten proces z jednakową siłą - przekonywał Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu Orange Polska.

Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zapewniał, że choć raport NIK krytycznie ocenia przygotowanie Polski w tym wymiarze, to ministerstwo podejmuje szereg działań, aby zbudować system koordynacji. Trzeba jednak pamiętać, że problematyka ta dzieli się na trzy sfery: bezpieczeństwo gospodarcze, militarne i ochrona danych.

Mówiąc o cyberbezpieczeństwie można wyróżnić trzy obszary. Po pierwsze składa się na nie bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, po drugie - ochrona danych wewnątrz systemu, a po trzecie bezpieczeństwo użytkowników mobilnych, końcowych - przekonywał Artur Wach, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Citi Handlowy Polska. Dobrą wiadomością jest, że na edukację użytkowników internetu MAiC planuje przeznaczyć 380 milionów złotych.

Problemem jest jednak to, iż w wielu krajach bezpieczeństwo cyfrowe nie jest priorytetem dla administracji. Taki wniosek zaprezentował Dejan Cvetkovic, CEE National Technology Officer Microsoft. Jest to oczywiście krótkowzroczne, ponieważ cyberprzemoc może powodować w państwie niewyobrażalne spustoszenia. Wystarczy wspomnieć przykłady ataków na Estonię czy Gruzję.

Budując infrastrukturę informatyczną, dobrym rozwiązaniem - zdaniem Cvetkovica - jest korzystanie z usług sprawdzonych dostawców, oferujących usługi w chmurze, którzy w trybie 24/7 zapewnią bezpieczeństwo powierzonych im danych.

Pierwszym krokiem w każdej firmie, powinny być natomiast polityki bezpieczeństwa, które nakładają na użytkowników obowiązki określonych zachowań. Są one często trudne do zaakceptowania, ale konieczne.

Moderatorem panelu była Izabela Albrycht, prezes zarządu Instytutu Kościuszki.

Partnerem panelu był Microsoft.

Więcej informacji na www.efni.pl i w mediach społecznościowych.

Fotogaleria

 

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych."

Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy strategiczni

MetLife, PKN ORLEN, PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", Grupa Onet.pl, TVP SA

Partner Gali otwarcia

Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni

Biznes.pl, BMW Group, Citi Handlowy, Discovery NETWORKS CEEMEA, „Forbes", France 24, Intel, Microsoft, „Newsweek", Orange Polska, „Parkiet", PKP S.A., Silvermedia

Partnerzy wspierający

AMS, „Bloomberg BusinessWeek Polska", „Gazeta Wyborcza", Havas Worldwide, „Liberté!", McCANN Worldgroup, PAP, PGNiG SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Starcom MediaVest Group, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska", „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy merytoryczni

Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ECFR, Instytut Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Res Publica Nowa, THINKTANK, Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Partner logistyczny

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Oficjalny przewoźnik

PLL LOT

Producent wykonawczy

IDFX