Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości

Dynamika zmian społecznych i gospodarczych na globalną skalę oraz technologiczne przyspieszenie sprawiają, że można zaryzykować twierdzenie iż żyjemy w epoce, która z jednej strony oferuje ludziom nadmiar możliwości, a z drugiej charakteryzuje się powszechnym niedoborem czasu. Prowadzenie firmy w takich warunkach stawia szczególny rodzaj wyzwań.

"Essentialism: only once you give yourself permission to stop trying to do it all, to stop saying yes to everyone, can you make your highest contribution towards the things that really matter"
Greg McKeown: „Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less"

 

Przetwarzamy coraz więcej informacji i mamy coraz więcej opcji do wyboru, co po przekroczeniu pewnego progu krytycznego zamiast radosnego poczucia swobody generuje narastające napięcie spowodowane obawą przed niewłaściwym wykorzystaniem szans i może prowadzić nawet do paraliżu decyzyjnego. Jednocześnie wszystkie procesy uwarunkowane rozwojem technologicznym mogą odbywać się coraz szybciej, co bez uwzględnienia fizjologicznych granic dobrostanu ludzkiego organizmu może doprowadzać do emocjonalnego i fizycznego wyczerpania. Społecznym wyrazem zmęczenia tą sytuacją są ruchy głoszące minimalizm lub anty-konsumpcjonizm oraz moda na slow-life. Jak to pogodzić z potrzebą rozwoju gospodarczego i wymogiem wzrostu produktywności i zyskowności przedsiębiorstw? Kiedy potencjalnie można wszystko, a realnie można zrealizować tylko określoną liczbę celów szczególnie istotna staje się sztuka dokonywania wyborów, podejmowania strategicznych decyzji oraz zrównoważonego, a zarazem elastycznego planowania i skutecznego wdrażania działań. Z tego właśnie względu business-coaching może okazać się niezwykle przydatną metodą wsparcia dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zarządów dużych firm.

Cele business-coachingu można skategoryzować jako podmiotowe, związane z osobistym rozwojem w roli przedsiębiorcy lub przedmiotowe, służące firmie na poziomie strategicznym i taktycznym. W ujęciu podmiotowym w centrum coachingowego procesu stoi człowiek: właściciel lub lider organizacji i zgodnie z powszechnie stosowanym w coachingu modelem Roberta Diltsa praca coacha może koncentrować się wówczas na osobistych, przydatnych w roli przedsiębiorcy zasobach klienta, jego zachowaniach, kompetencjach, przekonaniach, wartościach a także życiowej wizji i misji. W podejściu przedmiotowym celem business-coachingu staje się sukces firmy, istotą procesu staje się poszukiwanie metod usprawniających formułowanie strategicznych celów i podejmowanie taktycznych działań prowadzących do ekspansji przedsiębiorstwa i ułatwiających generowanie zysku w zmieniających się warunkach.

Wśród tegorocznych prelegentów zagranicznych zaproszonych do udziału w VI międzynarodowej naukowej konferencji coachingu dedykowanej właśnie Business-Coachingowi oraz Mentoringowi, pierwszego dnia wydarzenia gościem specjalnym będzie Adèle McLay, BCA FCA - consultant, coach i mentor dla dużych i małych firm w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, autorka niezwykle cenionej książki: BIG Profits - 12 Strategies to Substantially Grow Your Business Profits. Adèle poprowadzi sesję DREAMTM Marz! Wierz! Osiągaj! - Sekrety wielkich sukcesów  oraz warsztat Zwielokrotnij swoje biznesowe dochody - Taktyki jak zarobić więcej w 2015 r. stanowiący zestaw rad i zaleceń sformułowanych z perspektywy biznesowego praktyka, doradcy-mentora dla przedsiębiorców dążących do uzyskania ponadprzeciętnych rezultatów i zidentyfikowania przynoszących największe zyski klientów.

Drugiego dnia konferencji wystąpi Carol Kauffman, PhD PCC - Coach i superwizor, Adiunkt w Harvard Medical School, założycielka i dyrektor Instytutu Coachingu. Carol poprowadzi warsztat Moc Twoich silnych stron, w którym  zaprezentuje założenia coachingu opartego na psychologii pozytywnej, służącemu pomaganiu klientom w poprawie ich samopoczucia, identyfikacji i rozwoju oraz znalezieniu zastosowań dla ich mocnych stron a także polepszeniu osiąganych wyników i realizowaniu wartościowych celów.

W ostatnim dniu konferencji gościć będziemy Williama Penningtona, PCC FHEA MA - Coacha menedżerów i liderów, Business Mentora przedsiębiorców, który poprowadzi sesję Psychologia BYCIA przedsiębiorcą.... Pasją Williama jest wielopoziomowe wykorzystanie języka pod kątem zrozumienia tego jak myśli klient i jak coach może wpływać na zmianę.

Aby móc realizować strategiczne cele rozwojowe przedsiębiorstwa szczególnie teraz, kiedy spektrum możliwości i zawrotna dynamika zmian powodują, że niewystarczające jest ukierunkowanie na to, by robić coraz „więcej i szybciej", zdecydowanie kluczowym zadaniem staje się wyłonienie kryteriów, dzięki którym będziemy mogli robić „mniej, za to mądrzej". Po to, aby zmniejszając ilość i tempo naszych aktywności, nadal podnosić jakość naszego życia. Ów dylemat - zdaje się odwieczny - przechodzi na inny poziom, a dzięki zastosowaniu mocnych coachingowych pytań oraz ustaleniu priorytetów w zgodzie z wyznawanymi wartościami w procesie business-coachingu może okazać się łatwiejszy do rozwiązania. Niechaj mądre mniej, znaczy dla nas więcej: radości, spełnienia i satysfakcji.

Lidia D. Czarkowska, Warszawa; Kwiecień 2015 r.

 

Artykuł ze wstępu do książki „Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości" pod redakcją L.D. Czarkowska, wydawnictwo Poltext, 2015 r.