Co dalej z TTIP? Efekty po 10. rundzie negocjacji

Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym to jeden z najważniejszych projektów dyskutowanych obecnie na forum UE. Szczególnie w obecnej sytuacji zmian gospodarczych i zagrożeń geopolitycznych zarówno wewnątrz Unii, jak i w krajach z nią sąsiadujących, TTIP może oznaczać zmianę cywilizacyjną, możliwość integracji ekonomicznej na niespotykaną dotąd skalę i zbudowanie silnej przeciwwagi gospodarczej dla ekspansji krajów Dalekiego Wschodu. Z drugiej strony po obu stronach Atlantyku będą zwycięzcy i przegrani umowy. Dlatego od rozpoczęcia negocjacji staramy się informować Państwa o ich przebiegu i zachęcać do aktywnego udziału polskiego biznesu w debacie.

Okres przedurlopowy upłynął w Brukseli pod znakiem TTIP. Na początku lipca miało odbyło się głosowanie rezolucji Parlamentu Europejskiego, z kolei w następnym tygodniu (13-17 lipca br.) trwała dziesiąta runda negocjacji (o poprzedniej, dziewiątej rundzie pisaliśmy tutaj). Przy tej okazji Komisja Europejska zorganizowała cykliczne już spotkanie dla wszystkich zainteresowanych postępem prac.

Po długich i burzliwych dyskusjach w PE posłom udało się przyjąć tekst zdecydowanie popierający kontynuację negocjacji umowy. Rezolucja ta nie ma wagi proceduralnej, ale ma silny wydźwięk polityczny - potwierdza bowiem legitymację demokratyczną negocjatorów. Zakres rezolucji objął wiele kluczowych kwestii, takich jak taryfy celne, współpracę regulacyjną, zamówienia publiczne w energetyce, własność intelektualną a także kontrowersyjny aspekt sposobu rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorem a państwem, tzw. ISDS.

Pomyślne głosowanie w PE wpłynęło także na dobry klimat rozmów podczas dziesiątej rundy negocjacyjnej. Odnotowano postęp praktycznie w każdym z trzech filarów, tj. dostęp do rynku, współpraca w zakresie regulacji i przepisy ułatwiające wymianę handlową i inwestycje.

UE przedłożyła swoją ofertę negocjacyjną w rozdziale dotyczącym dostępu do rynku usług. Na podstawie unijnej propozycji postęp został także osiągnięty w zakresie reguł pochodzenia, w szczególności w odniesieniu do odzieży i tekstyliów.

W kwestii współpracy regulacyjnej UE i US przedyskutowały szczegółowo zakres tematu, jego relację do innych rozdziałów negocjacji oraz praktyczne aspekty wdrażania tej współpracy. Strona unijna przybliżyła amerykańskiej m.in. założenia przyjętego niedawno Pakietu Lepszego Stanowienia Prawa (Better Regulation Package).

Omówiono także rozdziały dotyczące poszczególnych sektorów:

 •         Farmacja

Odnotowano postęp w kwestii oceny lepszych praktyk produkcji (tzw. GMP), współpracy w zakresie zakończenia reformy rejestracji leków biopodobnych i generycznych oraz wymianie informacji poufnych pomiędzy regulatorami.

•          Chemia

Przedyskutowano rezultat dwóch programów pilotażowych dotyczących oceny priorytetowych chemikaliów i etykietowania substancji. Strony omówiły także  schemat przedłożonej przez UE oferty negocjacyjnej.

•          Motoryzacja

Głównym tematem rozmów była współpraca regulacyjna i harmonizacja badań.

•          Kosmetyki

W centrum rozmów pozostaje kwestia przybliżenia metod oceny ryzyka i usprawnienia udzielania zezwoleń w USA na wprowadzenie na rynek produktów zawierających filtry UV. Strony ustaliły, że niezbędne są dalsze, techniczne rozmowy pomiędzy specjalistami.

Energia, ochrona praw własności intelektualnej i oznaczeń geograficznych to z kolei główne tematy rozmów dotyczących przepisów ułatwiających wymianę handlową i inwestycje.

Warto wspomnieć, że w towarzyszącej negocjacjom sesji informacyjnej BUSINESSEUROPE, do której należy Lewiatan, wypowiedziała się w sprawie rozdziału energetycznego TTIP. Największa organizacja pracodawców w Europie zwróciła uwagę na istotny aspekt gospodarczy i strategiczny zagwarantowania europejskim firmom dostępu do tańszych źródeł energii. Podkreślono, że aktualna sytuacja geopolityczna i zależność energetyczna od Rosji stanowi zagrożenie nie tylko dla konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw, ale także dla stabilności gospodarczej regionu. Bezpieczny dostęp do zróżnicowanych źródeł energii jest w tej sytuacji kluczowy dla obydwu stron.

Kolejna runda negocjacyjna odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale br.