Co się działo w Brukseli?

Przedstawiamy listę styczniowych spotkań i wydarzeń, w których uczestniczyły dr Anna Kwiatkiewicz i Anna Trzop z Biura Lewiatana w Brukseli oraz inni przedstawiciele Konfederacji.

• 7 stycznia br. spotkanie z Konsentio - udział Lewiatana w BUSINESSEUROPE Day 2015 (26 marca 2015, Bruksela), Bruksela;

• 7 stycznia br. noworoczne spotkanie u holenderskich pracodawców (VNO), Bruksela;

• 7 stycznia br. spotkanie z przedstawicielem Europejskiego Urzędu Patentowego, Bruksela;

• 8 stycznia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 9 stycznia br. spotkanie z biurem europosła Michała Boniego - udział Lewiatana w konferencji organizowanej przez THINK THANK, ONZ i Delloite na temat przyszłości Europy Społecznej, Bruksela;

• 9 stycznia br. spotkanie z Damianem Borowskim z LNE Group - zaangażowanie administracji publicznej w inicjatywy badawcze i innowacyjne, Bruksela;

• 13 stycznia br. udział w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską dla przedstawicieli dla biznesu - plan inwestycyjny Junckera, Bruksela;

• 13 stycznia br. spotkanie przednegocjacyjne Wspólny Program Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015-2017, Bruksela;

• 14 stycznia br. III runda negocjacji Wspólnego Programu Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015-2017, Bruksela;

• 15 stycznia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. Agendy Cyfrowej, Bruksela;

• 16 stycznia br. seria spotkań z pracownikami Komisji Europejskiej, Bruksela;

• 19 stycznia br. spotkanie z Adrianem Harrisem, Dyrektorem Generalnym, Orgalime, Bruksela;

• 20 stycznia br. wysłuchanie publiczne nt. dyrektywy w sprawie tajemnic handlowych, Parlament Europejski, Bruksela;

• 20 stycznia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE z udziałem Ilze Juhansone, Stałego Przedstawiciela Republiki Łotwy przy UE, Bruksela;

• 20 stycznia br. konferencja z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, SP RP przy UE, Bruksela;

• 20 stycznia br. spotkanie przedstawicieli DI, Lewiatana i biura posłanki Jazłowieckiej: temat polityka migracyjna, Bruksela;

• 20 stycznia br. spotkanie z biurem posła A. Vossa (EPP), sprawozdawcy cienia w rozporządzeniu dot. ochrony danych osobowych, PE, Bruksela;

• 21- 23 stycznia br. udział w międzynarodowej konferencji CPDP pt. ‘Data Protection: on the move', Bruksela;

• 22 stycznia br. spotkanie w Parlamencie Europejskim nt. korzyści płynących z zawarcia TTIP dla sektora MŚP, Bruksela;

• 22 stycznia br. spotkanie IBM z udziałem Christiny Peters , IBM Global Data Protection Office, Bruksela;

• 22 stycznia br. warsztaty dla asystentów posłów i doradców politycznych nt. dyrektywy o ładzie korporacyjnym, Parlament Europejski (organizator BUSINESSEUROPE), Bruksela;

• 22 stycznia br. spotkanie z nowym szefem GR BUSINESSEUROPE Energia i Klimat - Olivier Imbault, Bruksela;

• 23 stycznia br. spotkanie gabinetem komisarza M. Sefcovica, Bruksela;

• 23 stycznia br. nieformalne spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 26 stycznia br. spotkanie w DG ENVI, Komisja Europejska, Bruksela;

• 26 stycznia br. spotkanie z biurem Prof. Jerzego Buzka, Bruksela;

• 27 stycznia br. spotkanie z Jackiem Krawczykiem, Przewodniczącym Grupy Pracodawców EKES, Bruksela;

• 27 stycznia udział w wydarzeniu Orange pt. "What happens when digital meets the economy and society?", Bruksela;

• 27 stycznia br. spotkanie z Europejskim Urzędem Patentowym nt. opłat za przedłużenie jednolitego patentu, Bruksela;

• 28 stycznia spotkanie z Wydziałem Analiz Ekonomicznych i Oceny Skutków Regulacji w KE, Bruksela;

• 28 stycznia br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;

• 29 stycznia br. Executive Bureau BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 29 stycznia br. Industrial Relations Committee BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 30 stycznia br. przyjęcie noworoczne Prezydenta Rządu Flandrii, Bruksela.