Cyberbezpieczeństwo - problem nas wszystkich? Strategie państw UE wobec wyzwań związanych z dostępem do danych w sieci

Uczestnicy debaty stanęli przed pytaniami - kto powinien być odpowiedzialny za kreowanie bezpieczeństwa w sieci? Czy jest to wyzwanie na poziomie państwa czy firm i ich oddziałów informatycznych? Wraz z coraz powszechniejszym dostępem do Internetu i gromadzeniem danych w sieci koniecznym staje się tworzenie odpowiedniego sposobu ich ochrony. Jakie podejście jest tu skuteczne? Swoimi doświadczeniami podzielili się reprezentanci krajów uchodzących za najskuteczniej działające w tym zakresie - Estonii i Wielkiej Brytanii.

Harri Tiido, ambasador Estonii w Polsce, stanął na stanowisku, że problemy cyberbezpieczeństwa powinny być adresowane na poziomie państwowym. - Cyberprzestrzeń to zakres polityki, który nie zależy wyłącznie od technologii. Wymaga woli politycznej, by stworzyć odpowiednie regulacje. Nie jest jednak konieczne tworzenie prawa od zera. Istniejące już regulacje ze świata realnego mogą być zastosowane w cyberprzestrzeni - powiedział ambasador.

Jednak nawet w Estonii, postrzeganej jako lider w tym zakresie, cyberbezpieczeństwo pozostaje dużym wyzwaniem, zwłaszcza w obszarze szybkiego reagowania i wyprzedzania ataków. Jednym ze sposobów radzenia sobie z zagrożeniem jest korzystanie ze zdalnych rozwiązań umożliwiających przechowywanie danych. - Publiczne dane są przechowywane w chmurze, co oznacza, że strony z tego typu danymi mogą stale działać, nawet jeżeli terytorium kraju będzie poza naszym zarządem - powiedział ambasador.

Richard Bach, zastępca dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa w Departamencie ds. Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii, podkreślił znaczenie koordynacji działań firm i państwa.

- Nie skupiamy się na regulacjach, które oczywiście są tworzone, skupiamy się za to na tworzeniu zmiany kulturowej. Nie chodzi tylko o dystrybucję informacji, a raczej o tworzenie zapotrzebowania na tego typu informacje. Rolą rządu nie jest rozwiązywanie wszystkich problemów każdego, nie mamy zasobów ani mandatu. Rolą jest bycie liderem i identyfikowanie zagrożeń. Jeżeli zarządy tego nie rozumieją, nie będzie to działać w firmach. Nie jest to problem na poziomie IT, jest to problem na poziomie zarządów i jeżeli tak nie będzie traktowany, nie można mówić o skuteczności w tym zakresie - powiedział Bach.

- Potrzebujemy liderów i współpracy. Istnieje wiele instytucji i regulacji, które niestety nie są ze sobą powiązane. Wymagana jest koordynacja działań na poziomie rządów, organizacji oraz obywateli - dodał Michał Boni, poseł Parlamentu Europejskiego.

 


Racjonalność jest punktem wyjścia i jest tu wiele analogii do świata fizycznego - mówił Tomasz Jordan Kruk, dyrektor operacyjny NASK. - Bank, a nawet kiosk, musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Internet jest słabo zabezpieczony, co wynika ze sposobu jego zaprojektowania.  Wyzwaniem jest na przykład określenie źródła miejsca połączenia i tutaj możliwe jest ukrywanie swojej tożsamości, nie mówiąc już o tym, że wyzwaniem jest często określenie samo miejsca popełnienia cyberprzestępstwa - dodał Kruk.

Tomasz Klekowski, dyrektor regionalny na Europę Cetralną i Wschodnią Intel Corporation, zauważył, że regulacje to nie wszystko, a w celu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci konieczna jest zmiana myślenia już na poziomie tworzenia oprogramowania. - Bezpieczeństwo powinno być priorytetem już na poziomie projektowania rozwiązań. Nie można po prostu zbudować czegoś i potem dodać do tego rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Konieczna jest w tym zakresie zmiana myślenia - powiedział Klekowski.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo w sieci jest wyzwaniem nie tylko dla firm i ich działów IT, ale także państw i zwykłych obywateli. Regulacje będą zawsze o krok za ciągle zmieniającymi się zagrożeniami. Właśnie dlatego konieczna jest koordynacja działań firm i rządów oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne. Tylko dzięki temu możliwe będzie może nie całkowite wyeliminowanie cybeprzestępstw, ale z pewnością ich ograniczenie.

Fotogaleria 

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim będzie pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych."

Więcej informacji: www.efni.pl

 

Patronat honorowy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Komisja Europejska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy strategiczni

MetLife, PKN ORLEN, PZU, Totalizator Sportowy, „Dziennik Gazeta Prawna", Grupa Onet.pl, TVP SA

Partner Gali otwarcia

Bank Pekao S.A.

Partnerzy główni

Biznes.pl, BMW Group, Citi Handlowy, Discovery NETWORKS CEEMEA, „Forbes", France 24, Intel, Microsoft, „Newsweek", Orange Polska, „Parkiet", PKP S.A., Silvermedia

Partnerzy wspierający

AMS, „Bloomberg BusinessWeek Polska", „Gazeta Wyborcza", Havas Worldwide, „Liberté!", McCANN Worldgroup, PAP, PGNiG SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „Puls Biznesu", Starcom MediaVest Group, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska", „Warsaw Business Journal Observer", Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy merytoryczni

Ashoka, Aspen Institute Prague, Centrum Stosunków Międzynarodowych, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, ECFR, Instytut Spraw Publicznych, POLITYKA INSIGHT, Res Publica Nowa, THINKTANK, Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Partner logistyczny

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Oficjalny przewoźnik

PLL LOT

Producent wykonawczy

IDFX