Gratulacje dla nowej Generalnej Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W liście przesłanym do dr Edyty Bielak - Jomaa, prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz pogratulowała nowej Generalnej Inspektor Ochrony Danych Osobowych objęcia funkcji.

„W dobie gospodarki cyfrowej i dynamicznego rozwoju technologii przed osobą sprawującą ten urząd stoi wiele wyzwań. Dostrzeżenie korzyści, jakie społeczeństwo może czerpać z analizy i wykorzystania danych oraz trafne zdefiniowanie zagrożeń, jakie mogą wiązać się z nieodpowiedzialnym przetwarzaniem danych osobowych, pozwoli sprostać tym wyzwaniom. Poza stworzeniem odpowiednich ram prawnych, ogromne znaczenie ma edukacja obywateli i przedsiębiorców, a także otwartość na dialog z partnerami społecznymi i na ich argumenty"- czytamy w liście.

- Za najważniejsze z wyzwań, stojących przed nowym GIODO uważamy przystosowanie polskich ram prawnych do zmian związanych z wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych- podkreśla Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. W związku z tak kompleksową zmianą ram prawnych ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie dostosowanie działalności do nowych przepisów. Ważną rolą GIODO będzie wsparcie przedsiębiorców m.in. poprzez właściwe interpretacje i zapewnienie jasności prawa.

List gratulacyjny

Konfederacja Lewiatan