I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania

BCMG, Dziennik Gazeta Prawna oraz Konfederacja Lewiatan zapraszają na „I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania".

Współczesne organizacje prowadzące aktywną działalność gospodarczą napotykają  w realizacji swoich celów na liczne przeszkody i niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości działania poszczególnych procesów biznesowych. Problematykę tę należy postrzegać zarówno z perspektywy technicznej (niezawodność systemów IT, infrastruktury sieciowej), biznesowej (kwestia ciągłości biznesu) oraz społecznej (kwestia reagowania na kataklizmy naturalne, kryzysy społeczne i terroryzm).

W związku z tym każda organizacja powinna posiadać prawidłowe i skuteczne rozwiązania budujące odporność organizacji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Gwarantuje to wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management), który określa wpływ potencjalnego zakłócenia na organizację (Business Impact Analysis), stworzenia warunków do budowania odporności oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie:

·         gwarancji płynności procesów biznesowych,

·         minimalizowania zagrożenia utraty krytycznych aktywów,

·         minimalizacji strat czasu i energii na przywracanie prawidłowych procesów biznesowych bądź odtwarzanie utraconych zasobów,

·         zarządzania jakością i wizerunkiem firmy,

·         ochrony interesów właścicieli,

·         unikania konsekwencji prawnych wynikających z niespełnienia obowiązujących przepisów.

 

Zarządzanie ciągłością działania powinno zatem stać się standardem w efektywnie i odpowiedzialnie zarządzanej organizacji.

  

W programie m.in.:

·         zarządzanie ciągłością działania (Business Continuity Management)

·         analiza wpływu zdarzenia na biznes (Business Impact Analysis)

·         dobre praktyki audytowe w obszarze zarządzania ciągłością działania, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem

·         zarządzanie i komunikacja kryzysowa

·         zarządzanie ryzykiem

·         bezpieczeństwo informacji

·         ochrona infrastruktury krytycznej

·         dobre praktyki i standardy zarządzania ciągłością działania w biznesie

·         technologie i systemy informatyczne w systemie zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji.

 

Udział w Kongresie jest odpłatny. Dla członków Konfederacji Lewiatan przewidziano 10% rabatu.

Program Kongresu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie:

http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/zarzadzanie_ciagloscia_dzialania

Termin: 26-27 marca 2015 r.

Miejsce: Hotel Warszawianka, Jachranka k. Warszawy. 

 

Termin zgłoszeń na „I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania" upływa 20 marca 2015 r

 

Kontakt ws. Kongresu:

Karolina Markiewicz

tel. +48 533 433 283 
e-mail: karolina.markiewicz@bcmg.pl