Jak skutecznie zabiegać o swoje interesy w Brukseli? - relacja z seminarium

Firmy mogą sporo stracić jeśli nie będą energiczniej wpływać na kształt prawa unijnego. Słaby lobbing w Brukseli może utrudnić konkurowanie z zagranicznymi przedsiębiorstwami - podkreślali uczestnicy seminarium „Nic o nas bez nas. Jak skutecznie zabiegać o swoje interesy w Brukseli?, które odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Decyzje zapadające w Brukseli wpływają na funkcjonowanie wszystkich firm europejskich. Ponad 70 proc. prawa, które dotyczy przedsiębiorców, powstaje właśnie w instytucjach unijnych. Mimo tego aktywność naszych firm jest na forum unijnym wciąż bardzo słaba.

W czasie seminarium eksperci doradzali, jak skuteczniej zabiegać o swoje interesy w Unii Europejskiej. Poniżej program i przedstawione prezentacje.

Jak biznes reprezentuje swoje interesy w Brukseli?

Oddziaływanie Polski na proces stanowienia prawa w UE

Prezentacja raportu „Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w UE "

Teorie regulacji

Wpływ prawa UE na prawo krajowe


Program

11.00 - 11.10
Wprowadzenie
mec. Tomasz Wardyński, Wspólnik Założyciel, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
prof. Sławomir Sztaba, Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej,
Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

11.10 - 11.20
Prezentacja raportu „Wpływ prawa UE na prawo krajowe"
mec. Agnieszka Kraińska, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

11.20 - 11.40
Prezentacja raportu „Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w UE
prof. Krzysztof Jasiecki, IFIS PAN
prof. Urszula Kurczewska, SGH

11.40 - 12.00
Jak rząd reprezentuje interesy Polski w UE? Proces legislacyjny i formy wpływu
Małgorzata Kałużyńska, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego UE Ministerstwo Spraw Zagranicznych

12.00 - 12.20
Jak biznes reprezentuje swoje interesy w Brukseli?
Aleksandra Heflich, Avisa Partners

12.20 - 13.30
Dyskusja panelowa z udziałem przedsiębiorców

13.30 - 14.00
Podsumowanie oraz dyskusja poświęcona zdefiniowaniu obszarów legislacji unijnej,
które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Konfederacja Lewiatan