Kalendarium nadchodzących wydarzeń (luty)

• 2- 6 lutego br. ósma runda negocjacyjna umowy TTIP, Bruksela;

• 3 lutego br. konferencja nt. dyrektywy o prawach udziałowców (tzw. Shareholders' Rights Directive) - "Striking the right balance in corporate governance and shareholder engagement", BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 3 lutego br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 3 lutego br. spotkanie z poseł Danutą Jazłowiecką, Parlament Europejski, Bruksela;

• 3 lutego br. konferencja pt. ‘'European multistakeholder forum on corporate stakeholder responsibility'', Bruksela;

• 4 lutego br. nieformalne posiedzenie komitetu zatrudnienia, Ryga;

• 4 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. gospodarczych i monetarnych, Bruksela;

• 4 lutego br. konferencja nt. e-Health, Bruksela;

• 4 lutego br. spotkanie z negocjatorami TTIP w KE, Bruksela;

• 5 lutego br. udział w konferencji „Przyszłości usług audiowizualnych w Europie", CEPS, Bruksela;

• 5 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. lepszego stanowienia prawa, Bruksela;

• 5 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. przedsiębiorczości i MŚP, Bruksela;

• 5 lutego br. konferencja nt. unii energetycznej, Ryga;

• 9 - 12 lutego br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg;

• 9 lutego br. posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela;

• 10 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. środowiska, Bruksela;

• 11 lutego br. posiedzenie Biura Komitetu Regionów, Bruksela;

• 11 lutego br. spotkanie komitetu BUSINESSEUROPE ds. polityki przemysłowej, Bruksela;

• 12 - 13 lutego br. posiedzenie Rady Europejskiej, Bruksela;

• 12 -13 lutego br. sesja plenarna Komitetu Regionów, Bruksela;

• 13 lutego br. IV runda negocjacji Wspólnego Programu Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015-2017, Bruksela;

• 17 lutego br. posiedzenie Biura Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Bruksela;

• 17 lutego br. konferencja CEPS ''A corporate governance model for Europe: Is diversity sustainable?'', Bruksela;

• 18 - 19 lutego br. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Bruksela;

• 19 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. marketingu i konsumentów, Bruksela;

• 23 -26 lutego br. tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim, Bruksela;

• 24 lutego br. konferencja European Voice nt. unii energetycznej, Bruksela;

• 25 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. swobodnego przepływu towarów, Bruksela;