Komisja Europejska dostosuje rynek usług audiowizualnych do ery cyfrowej. Ruszyły konsultacje.

6 lipca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych - Ramy dla mediów w XXI wieku. To konsekwencja zapowiadanej w komunikacie Komisji Europejskiej Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego i rewizji przepisów regulujących rynek mediów audiowizualnych. Reforma dotyczyć ma przede wszystkim roli poszczególnych uczestników rynku (nadawców telewizyjnych, dostawców usług na żądanie itd.) w promocji utworów europejskich. Komisja planuje także rewizję przepisów pod kątem dostosowania ich do nowych modeli biznesowych dla dystrybucji treści.

Kwestionariusz  online dostępny jest w języku angielskim. Składa się  w większości z pytań o charakterze zamkniętym (możliwe uzupełnienie o komentarz) i podzielony jest na sześć rozdziałów:

1.       Zapewnienie równych szans dla audiowizualnych usług medialnych (zakres aktualnej dyrektywy i ewentualne poszerzenie go m.in. o pośredników; różnice pomiędzy nadawcami tradycyjnymi a usługami na żądanie);

2.       Zapewnienie optymalnego poziomu ochrony konsumentów (m.in. reklamy, sponsoring, product placement, a także ograniczenia w zakresie reklam produktów alkoholowych I tytoniu);

3.       Ochrona użytkownika i zakaz mowy nienawiści i dyskryminacji (ochrona użytkowników, w tym osób nieletnich, rodzaje treści zabronionych);

4.       Promocja europejskich treści audiowizualnych (zapewnienie różnorodności kulturowej poprzez m.in. wkłady finansowe do produkcji i zakupu praw do utworów europejskich, zasady gwarantujące udział i/lub znaczenie utworów europejskich w ramówce, różnice wymogów wobec nadawców tradycyjnych a usług na żądanie);

5.       Wzmocnienie jednolitego rynku (zasada kraju pochodzenia, kryteria ustalania właściwej jurysdykcji i derogacje);

6.       Wzmacnianie wolności mediów i pluralizmu, dostęp do informacji i dostęp do treści dla osób niepełnosprawnych (rola niezależnych regulatorów);

Poniżej znajdą Państwo link do bardziej szczegółowych informacji na temat konsultacji:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st#PL

Termin zgłaszania odpowiedzi do KE upływa 30 września br. W celu wypracowania jednolitego stanowiska Konfederacji Lewiatan prosimy o przekazanie Państwa uwag do Pani Magdaleny Piech (mpiech@konfederacjalewiatan.pl) oraz Pani Anny Trzop (atrzop@konfederacjalewiatan.pl) najpóźniej do 7 września br.

Przypominamy, że wyniki konsultacji będą miały bezpośredni wpływ na dalsze działania KE w tym obszarze.