Komisja Europejska obala mity nt. TTIP

Europa mierzy się obecnie z wielkimi wyzwaniami. Dąży do ożywienia gospodarczego całego kontynentu, w czym pomóc ma negocjowana od 2013 umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (ang. TTIP).

Jeśli uda się ją podpisać, powstanie największa strefa wolnego handlu na świecie. Negocjacje cieszą się poparciem wielu rządów europejskich oraz organizacji biznesowych i społecznych. Jednak pojawiają się także głosy niepokoju przed wprowadzeniem porozumienia wśród różnych grup, m.in. organizacji pozarządowych. Powstało przy tym wiele mitów związanych z potencjalnymi konsekwencjami umowy. W załączonym materiale Komisji Europejskiej znajduje się  10 najczęściej rozpowszechnianych mitów wraz z analizą tego, jak mają się do rzeczywistości.