Konferencja: Plany i wyzwania pomorskich MMŚP w 2015 roku

Konfederacja Lewiatan i Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan zorganizowali w Gdańsku konferencję ,,Plany i wyzwania pomorskich MMŚP w 2015 roku". Jej tematem przewodnim była kondycja pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz barier i szans rozwoju. Gościem konferencji był Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu.

Na podstawie wyników badań „Konkurencyjność sektora MMŚP w 2014 r." przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana przedstawiła, jak pomorski sektor tych firm wypada na tle mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jakie ma plany na przyszłość i co mu przeszkadza w ich realizacji.

W panelu dyskusyjnym, wzięli udział przedstawiciele biznesu, pomorskich pracodawców oraz administracji publicznej: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Rafał Olszewski, prezes PKS Gdańsk - Oliwa SA i wiceprezes PZP Lewiatan, Małgorzata Tobiszewska z Instytut Rozwoju Kadr oraz Wojciech Rybak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawicieli samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pracodawców.

Prezentacja: Konkurencyjność sektora MMŚP na Pomorzu

Konfederacja Lewiatan