Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej: aktualna lista

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące przeglądu białej księgi w sprawie transportu oraz listy proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie inteligentnych sieci.

·         Sieci komunikacyjne, treści i technologie

Termin odpowiedzi: do 12.04.2015

Sprawozdanie Lamy'ego: przyszłe wykorzystanie pasma UHF (więcej informacji tutaj)

·         Energia

Termin odpowiedzi: do 15.04.2015

Lista proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie inteligentnych sieci (więcej informacji tutaj)

·         Badania i technologia

Termin odpowiedzi: do 22.04.2015

Konsultacje społeczne w sprawie możliwych działań UE w związku z globalną koordynacją obserwacji Ziemi za pośrednictwem Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO) (więcej informacji tutaj)

·         Przedsiębiorstwa

Termin odpowiedzi: do 30.04.2015

Zezwolenie w ramach rozporządzenia REACH: usprawnienie i uproszczenie procedury udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH w odniesieniu do wniosków w sprawie wykorzystania substancji chemicznych w małych ilościach i jednorazowego przedłużenia środków przejściowych dotyczących wykorzystania substancji chemicznych w częściach zamiennych dla tych artykułów o długim czasie użytkowania, których produkcja została zakończona przed datą ostateczną podaną w załączniku XIV (więcej informacji tutaj)

·         Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.05.2015

Unijne ramy mające zapewnić prostą, przejrzystą i znormalizowaną sekurytyzację (więcej informacji tutaj)

·         Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.05.2015

Przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego (więcej informacji tutaj)

·         Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.05.2015

Budowanie unii rynków kapitałowych (więcej informacji tutaj)

·         Badania i technologia

Termin odpowiedzi: do 22.05.2015       

Konsultacje społeczne dotyczące oceny ex post 7. programu ramowego

(więcej informacji tutaj)

·         Transport

Termin odpowiedzi: do 02.06.2015

Przegląd śródokresowy białej księgi w sprawie transportu z 2011 r. (więcej informacji tutaj)

·         Transport

Termin odpowiedzi: do 10.06.2015

Pakiet dotyczący lotnictwa mający na celu poprawę konkurencyjności unijnego sektora lotnictwa (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).