Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej: lista

12 czerwca br. ruszyły konsultacje społeczne klauzul umownych przy zakupach online towarów i treści cyfrowych. Konsultacje są konsekwencją zapowiadanych w komunikacie KE o Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego propozycji legislacyjnych mających na celu harmonizacje przepisów unijnych w tym zakresie. Ich publikacja przewidziana jest na koniec 2015 r. Nowe propozycje mają zastąpić wycofany na początku 2015 r. projekt Wspólnego Europejskiego Prawa Sprzedaży.

Ponadto wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych tematach, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym  (Circular Economy), przejrzystości podatku od przedsiębiorstw oraz niebieskiej karty UE (Blue Card) i unijnej polityki dotyczącej migracji pracowników.

 • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 20.07.2015

Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych (więcej informacji tutaj)

 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Termin odpowiedzi: do 21.07.2015

Równość kobiet i mężczyzn w UE (więcej informacji tutaj)

 • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 29.07.2015

Transgraniczne doręczanie przesyłek (więcej informacji tutaj)

 • Zdrowie publiczne

Termin odpowiedzi: do 31.07.2015

Wdrażanie unijnego systemu identyfikowalności i zabezpieczeń zgodnie z art. 15 i 16 dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych 2014/40/UE (więcej informacji tutaj)

 • Energia

Termin odpowiedzi: do 10.08.2015

Ustanowienie rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2016 i na kolejne lata (więcej informacji tutaj)

 • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 13.08.2015

Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (więcej informacji tutaj)

 • Sprawy wewnętrzne

Termin odpowiedzi: do 20.08.2015

Konsultacje społeczne w sprawie niebieskiej karty UE oraz unijnej polityki dotyczącej migracji pracowników (więcej informacji tutaj)

 • Środowisko

Termin odpowiedzi: do 20.08.2015

Konsultacje z zainteresowanymi w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym (więcej informacji tutaj)

 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Termin odpowiedzi: do 03.09.2015

Konsultacje w sprawie przepisów umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych (więcej informacji tutaj)

 • Środowisko

Termin odpowiedzi: do 04.09.2015

Funkcjonowanie rynku odpadów w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj)

 • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 09.09.2015

Większa przejrzystość w kwestii podatku od przedsiębiorstw (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem z biura w Warszawie oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).