Lewiatan o unijnych projektach dyrektyw w sprawie ochrony tajemnic handlowych oraz wybranych aspektów stosowania zasad ładu korporacyjnego (opinie)

Po okresie „przestoju" związanego z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz formowaniem się nowej Komisji Europejskiej pod koniec ubiegłego roku przedstawiony został Program Prac KE na 2015 (więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo tutaj). Już od początku roku obserwujemy wzrost aktywności w pracach legislacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi stanowiskami Konfederacji Lewiatan.

Opinie dotyczące:

  • Projektu dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem (więcej informacji tutaj);
  • Projektu dyrektywy w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (więcej informacji tutaj);